ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής ΑκαδημίαςΥπογράφηκε από τον Αρχηγό του Π.Σ. αντιστράτηγο Βασίλειο Π. Καπέλιο, η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 –2018.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες εισαγομένων του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (επιτυχόντες), καλούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.
β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη, περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι –Α.Τ.Ε.Ι.
δ. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. της αρμόδιας ΔΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Σ. http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp
Δημοσίευση σχολίου