ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΟΕΚ: Ανάσα για 36 χιλιάδες οικιστές στην ΕλλάδαΦωτογραφία αρχείου.

 

Εκδοση Οριστικών Παραχωρητηρίων– Ρυθμίσεις Αποπληρωμής Οφειλών Δικαιούχων Οικιστών στους Οικισμούς του τ. ΟΕΚ

 

-       36.000 οικιστες σε εκκρεμοτητα & καθεστώς ανασφαλειας:
-       Οικιστές χωρίς οριστικό παραχωρητήριο σε 151 οικισμουσ (κατηγορία Α)
-       Οικιστές με οριστικό παραχωρητήριο & εκκρεμοτητα οφειλων (κατηγορία Β)
-       Οικιστές με ληγμενο χρονο αποπληρωμησ & εκκρεμοτητα οφειλων (κατηγορία Γ)

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Ο ΟΑΕΔ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

-       Ενιαία Μειωμένη Τιμή Μονάδας Παραχώρησης Κατοικιών για όλους τους Οικισμούς
-       Αύξηση αριθμού δόσεων - ελάφρυνση της μηνιαίας καταβολής
-       Μέτρα για τις ευπαθείς Ομάδες
-       Μέτρα για τους Ανέργους
-       Περικοπή Επιληφθέντων Τόκων Υπερημερίας
-       Προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της Εργατικής Κατοικίας

Α.Νέα Ενιαία Τιμή Παραχώρησης 304,41€/τ.μ.
Η νέα τιμή αφορά σε:
1.  Οικιστές σε οικισμούς τ.ΟΕΚ χωρίς Οριστικό Παραχωρητήριο για τις κατοικίες των οποίων είτε δεν έχει ορισθεί τιμή, είτε έχει ορισθεί τιμή μεγαλύτερη των 304,41€/τ.μ.
(κατηγορία Α)
2.  Οικιστές σε οικισμούς τ.ΟΕΚ με Οριστικό Παραχωρητήριο όπου ορίζεται τιμή παραχώρησης των κατοικιών τους  μεγαλύτερη των 304,41€/τ.μ. και δεν έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής
(κατηγορία Β)

Β. Αύξηση αριθμού δόσεων σε 360 - Ελάφρυνση Μηνιαίας Καταβολής
1.  Αυξάνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των κατοικιών σε 360, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου (κατηγορίες Α & Β)
2.  Για όσους οικιστές έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής των κατοικιών τους και εκκρεμούν οφειλές τους, δίνεται πρόσθετος χρόνος αποπληρωμής δέκα ετών (κατηγορία Γ)
Γ. Μέτρα για τις Ευπαθείς Ομάδες
1.    Διατηρείται το δικαίωμα των Πολύτεκνων σε έκπτωση 50%. Το δικαίωμα αυτό  αποκτούν και όσοι έχουν χαρακτηριστικά Πολύτεκνου κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις.
2.    Επί της Νέας Τιμής Παραχώρησης (304,41€/τ.μ.) πραγματοποιείται έκπτωση 20% για:
α.  Συνταξιούχους
β.  Χήρους/χήρες με προστατευόμενο μέλος
γ.  Μονογονεϊκές Οικογένειες
δ.  Οικογένειες με μέλος ΑμΕΑ
ε.  Δικαιούχους με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%
στ. Οικογένειες με 3-4 προστατευόμενα παιδιά
Δικαίωμα στις εκπτώσεις έχουν όλοι οι οικιστές οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης διαθέτουν μία από τις παραπάνω ιδιότητες. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά.
Δ. Οικιστές σε αδυναμία εξυπηρέτησης της οφειλής τους  λόγω εκτάκτου γεγονότος (πρόσφατη ανεργία, ασθένεια, απώλεια μέλους της οικογένειας, φυσική καταστροφή)
Οι οικιστές αυτοί με αιτιολογημένη αίτηση τους στον ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής μηνιαίας δόσης για 6 μήνες και συνολικά έως και 36 μήνες.
Η απαλλαγή τους δεν επιφέρει καμία επίπτωση (π.χ. τόκους υπερημερίας - απώλεια αριθμού δόσεων κ.λπ.)


E. Εκπτώσεις Ταχύτερης  Αποπληρωμής
Ο δικαιούχος, εφόσον ορισθεί η νέα οφειλή του, δικαιούται τις εξής εκπτώσεις επ’ αυτής:
α.  50%  έκπτωση εάν καταβληθεί το 50% εντός ενός (1) έτους
β.  40% έκπτωση εάν καταβληθεί το 60% εντός πέντε (5) ετών
γ.  20% έκπτωση εάν καταβληθεί το 80% εντός δέκα (10) ετών
δ.  20% έκπτωση εάν ο δικαιούχος διατηρήσει τον αρχικά προβλεπόμενο αριθμό δόσεων και δεν κάνει χρήση των 360.

 

ΣΤ. Περικοπή Επιβληθέντων Τόκων Υπερημερίας
1.    Οι επιβληθέντες λόγω καθυστερήσεων καταβολής μηνιαίων δόσεων, τόκοι υπερημερίας που εκκρεμούν, διαγράφονται κατά 50%.

2.    Το υπόλοιπο 50% ισομοιράζεται στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων και παραμένει άτοκο και αμετάβλητο έως την πλήρη αποπληρωμή της οφειλής (κατηγορίες Β & Γ).

Ζ. Προάσπιση Κοινωνικού Χαρακτήρα της Εργατικής Κατοικίας
1. Δικαίωμα ένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις έχουν όλοι οι οικιστές εφ' όσον:
α. Υποβάλλουν αίτηση  ένταξης σε αυτές (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα).
β. Εκπληρώνουν το κριτήριο της Ιδιοκατοίκησης (Υπεύθυνη Δήλωση - Δικαιολογητικά).
Αφού ο οικιστής ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις, δεν δύναται να προβεί σε πώληση ή ενοικίαση της κατοικίας του για τα επόμενα 5έτη (κατηγορία Β και Γ) ή 10έτη (κατηγορία Α).


Σε αντίθετη περίπτωση:
-  εκπίπτουν αυτόματα των ρυθμίσεων και επανέρχονται:
α. είτε στα προβλεπόμενα από προγενέστερες αποφάσεις Δ.Σ. τ.ΟΕΚ/ΟΑΕΔ περί τιμής παραχώρησης κατοικιών,
β. είτε στα προβλεπόμενα από το Οριστικό τους Παραχωρητήριο (τιμή παραχώρησης-όροι αποπληρωμής).
-  οφείλουν να επιστρέψουν άμεσα το ποσό που ωφεληθήκαν από τη χρήση των νέων ρυθμίσεων.

2.  Οικιστές που έχουν ενοικιάσει την κατοικία τους με άδεια του Δ.Σ. τ.ΟΕΚ/ΟΑΕΔ, δύναται να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις, προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόφαση  Δ.Σ. τ.ΟΕΚ/ΟΑΕΔ.

3.  Οικιστές που τυχόν νοικιάζουν την κατοικία τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οφείλουν ταυτόχρονα με την αίτηση ένταξης στις ρυθμίσεις να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση προς τον ΟΑΕΔ (ανάλογα δικαιολογητικά)

Ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ περί αποδοχής ή μη της αίτησης νοικίασης, δικαιούνται ή όχι, την ένταξη τους στις νέες ρυθμίσεις.
Δημοσίευση σχολίου