ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Τέλος στον αλυτρωτισμό, σαφείς συνταγματικές πρόνοιες


Η συμφωνία δόθηκε στα κόμματα - Οι συνταγματικές τροποποιήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν "με μια τροποποίηση" "έως το τέλος του 2018" 


Τέλος στον αλυτρωτισμό και συνταγματική αναθεώρηση ως προϋπόθεση για την κύρωση της συμφωνίας προβλέπει το εικοσασέλιδο κείμενο συμφωνίας που δόθηκε χθες στα κόμματα και αναρτήθηκε ολόκληρο στον ιστότοπο της «Αυγής» (https://bit.ly/2l6bsLp).

Η συμφωνία στην «ανάγκη να απέχουν από κάθε είδους αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό» αναφέρεται στο προοίμιο της συμφωνίας που ξεκινά με το ονοματολογικό, την ιθαγένεια, τη γλώσσα: 

«Το επίσημο όνομα θα είναι 'Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας', το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα και θα χρησιμοποιείται erga omnes, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα θα είναι 'Βόρεια Μακεδονία'. Η ιθαγένεια θα είναι Μακεδονική / πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η επίσημη γλώσσα θα είναι η 'Μακεδονική γλώσσα', όπως αναγνωρίστηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977».

Στο άρθρο 7 επισημαίνεται πως «η Μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών» και «δεν έχει σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής» της Ελλάδας. Ακόμα, τονίζεται ρητά ότι με τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας «νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους (σ.σ.: Ελλάδα), αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα» και αναφορικά με τη γειτονική χώρα «νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται» στο προηγούμενο εδάφιο για την Ελλάδα.

Απαραβίαστο συνόρων

Στο άρθρο 4 επιβεβαιώνεται «το υφιστάμενο κοινό τους σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο» και ότι δεν θα εγερθούν «οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τμήμα της επικράτειας». Καταγράφεται επίσης κοινή δέσμευση ότι κανείς εκ των δύο «δεν θα προβαίνει ούτε θα επιτρέπει αλυτρωτικές δηλώσεις και δεν θα υιοθετεί οιεσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται να δρουν για λογαριασμό ή για συμφέρον του».

Μάλιστα προβλέπεται ότι «έκαστο μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τη βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους».

Η διαδικασία

Ως προς τη διαδικασία προβλέπεται πως η γειτονική χώρα «χωρίς καθυστέρηση» θα καταθέσει τη συμφωνία στο Κοινοβούλιό της για κύρωση, «εφόσον το αποφασίσει θα διεξαγάγει δημοψήφισμα» και «θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018». Σημειωτέον ότι προβλέπεται ρητά πως «το όνομα και οι ορολογίες» «θα ενσωματωθούν στο Σύνταγμα» της γειτονικής μας χώρας και «η αλλαγή αυτή θα γίνει en bloc με μία τροποποίηση. Κατ’ εφαρμογή αυτής της τροποποίησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν αντιστοίχως σε όλα τα άρθρα του Συντάγματος».

Επιπροσθέτως η ΠΓΔΜ «θα προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις του Προοιμίου, του Άρθρου 3 και του Άρθρου 49, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος».
Στη συμφωνία προβλέπεται πως μόλις η γειτονική χώρα «γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία», η Ελλάδα «θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα Συμφωνία».

Παράλληλα, από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, η γειτονική χώρα θα «γνωστοποιήσει σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και fora στους οποίους είναι μέλος ότι τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία και θα ζητήσει όλοι αυτοί οι Οργανισμοί, θεσμοί και fora στο εξής να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσης Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς».

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα συμφωνεί «να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη» της γειτονικής χώρας υπό το όνομα και τις ορολογίες της Συμφωνίας «σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς», όπου η Ελλάδα είναι μέλος.

Η Ελλάδα «ξεκλειδώνει» Ε.Ε. - ΝΑΤΟ

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ειδική αναφορά ότι, μετά την κύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ, η Ελλάδα χωρίς καθυστέρηση «θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ε.Ε. ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών στην Ε.Ε. διαπραγματεύσεων» της γείτονος υπό το νέο όνομα και «θα γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ πρόσκληση ένταξης» στη βόρεια γείτονα.
Δημοσίευση σχολίου