ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Θήρα: Καλύπτονται τηλεοπτικά περιοχές που είναι εκτός


Ο όρμος του Αθηνιού, κύρια πύλη εισόδου του νησιού από θαλάσσης, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη! (Φωτογραφημένος από ψηλά).


Η διαδικασία εκτελείται στο πλαίσιο κάλυψης 13.354 οικισμών της χώρας, που παραμένουν «λευκές» από την ίδρυση της ελληνικής τηλεόρασης!

Νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου εν έτει 2018, παραμένουν χωρίς την δυνατότητα να δουν ελληνική τηλεόραση και καταφεύγουν στους γειτονικούς τουρκικούς σταθμούς. Το έλλειμμα αυτό που υπολογίζεται σε 13.354 οικισμούς και άρχεται από λειτουργίας της ελληνικής τηλεόρασης, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αίτημα των κατοίκων και την  κάλυψή του ήρθε να ικανοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση ώστε να πάψει υφιστάμενος ο τηλεοπτικός αποκλεισμός των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Έλλειμμα αυτού του τύπου υπάρχει ακόμη σήμερα και σε περιοχές της Σαντορίνης, ενός τόπου τουριστικού προορισμού από τους πιο επισκέψιμους. Αυτές τις περιοχές επιδιώκοντας η κυβέρνηση να καλύψει, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, διά μέσου του Δήμου Θήρας καλούν τους πολίτες που διαμένουν σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης να το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν, στο Δήμο, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, τις λεγόμενες «λευκές περιοχές».
Πρώτο βήμα για την συμπλήρωση αυτού του καταλόγου, αποτελεί η μέριμνα για το λιμάνι του Αθηνιού, κύρια πύλη εισόδου στο νησί, ο Γιαλός Φηρών κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας του νησιού και το Αμμούδι, μία από τις τουριστικότερες περιοχές, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, οι οποίες που εντάσσονται άμεσα στο επικείμενο έργο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ).
Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου:
«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» ολοκλήρωσε τον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας που συμμετέχουν σε αυτό. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί το Παράρτημα του προωθούμενου σχεδίου νόμου που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΓΓΤΤ από την 23η/02/2018 μέχρι και την 09η/03/2018.
Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν.
Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.
Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Θήρας καλεί τους πολίτες που διαμένουν σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης να το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν.
Σημειώνεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός του συνόλου των «λευκών περιοχών» της χώρας και η κατάρτιση του σχετικού καταλόγου αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική εργασία, τόσο λόγω του πλήθους των προς αξιολόγηση οικισμών (13.354 οικισμοί) όσο και λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού ανάγλυφου που παρουσιάζει η χώρα μας (πληθώρα μικρών και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών οικισμών με διάσπαρτο αριθμό μόνιμων κατοίκων σε συνδυασμό με τη δυσκολία διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την επίτευξη κάλυψης).
Για την ορθή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν τόσο συμπεράσματα θεωρητικών μελετών όσο και πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Πιο συγκεκριμένα, βάσεις του εγχειρήματος αποτέλεσαν κυρίως:
α) οι μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (3.892) οικισμούς της χώρας και
β) η «Μελέτη Εκτίμησης της Πληθυσμιακής Κάλυψης της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης» του Εργαστηρίου Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η εν λόγω μελέτη εφάρμοσε σχετικές συστάσεις και τεχνικές αναφορές των αρμόδιων διεθνών οργανισμών στο βελτιωμένο σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων (τροποποίηση ΚΥΑ 42800/2012), που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα. 
Παράλληλα, όπου αυτό κατέστη αναγκαίο, ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή που αφορούσε στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε επιμέρους οικισμούς της χώρας (π.χ. επιστολές Δήμων, Βουλευτών, πολιτών κ.α.).


Αμμούδι Σαντορίνης, μία από τις τουριστικότερες περιοχές του νησιού, που παραμένουν χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Κοινώς «λευκή» τηλεοπτικά, πενήντα χρόνια από την ίδρυση της ελληνικής τηλεόρασης!

Δημοσίευση σχολίου