ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για θέσεις εργασίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Φωτογραφία αρχείου της 11-8-2011, των γραφείων του ΕΕΣ Πάτρας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.Αφορά “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”


 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σύντομη περιγραφή φορέα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, τμήμα εκπαίδευσης εθελοντών στην παροχή πρώτων βοηθειών, υπηρεσίες διάσωσης και ναυαγοσωστικής, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, κλπ.

Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου ο ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Περιγραφή του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το έργο αφορά στη λειτουργία τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αγριά Βόλου, δυναμικότητας 30 ανηλίκων (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας) το καθένα.

Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους (ασυνόδευτοι ανήλικοι) με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον τους, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής τους ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ειδικότερα, τα τρία Κέντρα προσφέρουν προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης με ισότιμη πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης
Παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ιματισμός, υπόδηση)
Οικονομικό βοήθημα


Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
Νομική συμβουλευτική
Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Περιγραφή θέσεων
Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων μίσθωσης έργου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, με συγκεκριμένες ειδικότητες και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κοινωνικός Λειτουργός, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Εκπαιδευτικός, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Ψυχολόγος, 2 άτομα – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διερμηνέας Ουρντού ή Αραβικών, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Φροντιστής ανηλίκων, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου – Σε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί η θέση
Προσωπικό καθαριότητας, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου– Σε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί η θέση
Διατροφολόγος, 1 άτομο - Εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Ψυχολόγος, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διερμηνέας Ουρντού ή Αραβικών, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διοικητικά Υπεύθυνος, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Κοινωνικός Λειτουργός, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Εκπαιδευτικός, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Ψυχολόγος, 2 άτομα – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διερμηνέας Ουρντού ή Αραβικών, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διοικητικά Υπεύθυνος , 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Διατροφολόγος, 1 άτομο - Εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση μίσθωσης έργου

Προσόντα που απαιτούνται ανά ειδικότητα

1. Κοινωνικός Λειτουργός

Απαιτούμενα Προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

2. Εκπαιδευτικός

Απαιτούμενα Προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Παιδαγωγικών Σπουδών ή Ελληνικής Φιλολογίας
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

3. Ψυχολόγος

Απαιτούμενα Προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ


4. Διερμηνέας Αραβικών ή Urdou,

Απαιτούμενα Προσόντα:
Προφορική και γραπτή γνώση Αραβικών ή Urdou,
Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση αγγλικής γλώσσας
Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πιστοποίησης στη διερμηνεία
Κάτοχος άδειας παραμονής και άδειας εργασίας
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους

5. Διοικητικά Υπεύθυνος

Απαιτούμενα Προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Διοικητικής κατεύθυνσης
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

6. Διατροφολόγος

Απαιτούμενα Προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διαιτολογίας - Διατροφής
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Γνώση Χειρισμού Η/Υ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας

7. Φροντιστής Ανηλίκων

Απαιτούμενα Προσόντα:
Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
Βασική γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ

8. Προσωπικό καθαριότητας

Απαιτούμενα Προσόντα:
Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους

Για τις όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.

Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

E. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κοινωνικός Λειτουργός

α. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
30 βαθμοί
Πτυχίο ή /και άλλο τίτλο σπουδών
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
β. Επιθυμητή η ύπαρξη προϋπηρεσίας & εμπειρίας με την ομάδα στόχο τουλάχιστον ενός έτους.
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
γ. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
δ. Γνώση Η/Υ
10 βαθμοί
Σχετική βεβαίωση
Απλή βεβαίωση: 5 Βαθμοί
Πιστοποιητικό : 10 βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί

2. Εκπαιδευτικός

α. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Παιδαγωγικών Σπουδών ή Ελληνικής Φιλολογίας
30 βαθμοί
Πτυχίο ή /και άλλο τίτλο σπουδών
β. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
γ. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
δ. Γνώση Η/Υ
10 βαθμοί
Σχετική βεβαίωση, πιστοποιητικό
Απλή βεβαίωση: 5 Βαθμοί
Πιστοποιητικό : 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ

100 βαθμοί

3. Ψυχολόγος

α. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας
30 βαθμοί
Πτυχίο ή /και άλλο τίτλο σπουδών
β. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
γ. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
δ. Γνώση Η/Υ
10 βαθμοί
Σχετική βεβαίωση
Απλή βεβαίωση: 5 Βαθμοί
Πιστοποιητικό : 10 βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί

4. Διερμηνέας Αραβικών ή Urdou

α. Προφορική και γραπτή γνώση ζητούμενης γλώσσας
30 βαθμοί
Πιστοποίηση διερμηνείας ή/ και Πτυχίο (επιπέδου τουλάχιστον ISCED 4) σε χώρα που η επίσημη γλώσσα είναι η ζητούμενη ή/ και Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την εθνικότητα
Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την εθνικότητα: 10 Βαθμοί
Ύπαρξη πτυχίου : 20 Βαθμοί
Πιστοποίηση διερμηνείας: 30 Βαθμοί
β. Γνώση ελληνικής γλώσσας.
10 βαθμοί
Πιστοποιητικό /βεβαίωση ελληνομάθειας, Κάτοχος πτυχίου (επιπέδου τουλάχιστον ISCED 4) στην Ελλάδα
Πιστοποιητικό / βεβαίωση ελληνομάθειας: 10 Βαθμοί
Ύπαρξη πτυχίου : 20 Βαθμοί
γ. Γνώση αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Μη ύπαρξη: 0 Βαθμοί
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί


4. Διερμηνέας Αραβικών ή Urdou


α. Προφορική και γραπτή γνώση ζητούμενης γλώσσας
30 βαθμοί
Πιστοποίηση διερμηνείας ή/ και Πτυχίο (επιπέδου τουλάχιστον ISCED 4) σε χώρα που η επίσημη γλώσσα είναι η ζητούμενη ή/ και Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την εθνικότητα
Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την εθνικότητα: 10 Βαθμοί
Ύπαρξη πτυχίου : 20 Βαθμοί
Πιστοποίηση διερμηνείας: 30 Βαθμοί

β. Γνώση ελληνικής γλώσσας.
10 βαθμοί
Πιστοποιητικό /βεβαίωση ελληνομάθειας, Κάτοχος πτυχίου (επιπέδου τουλάχιστον ISCED 4) στην Ελλάδα
Πιστοποιητικό / βεβαίωση ελληνομάθειας: 10 Βαθμοί
Ύπαρξη πτυχίου : 20 Βαθμοί

γ. Γνώση αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Μη ύπαρξη: 0 Βαθμοί
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
δ. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί

5. Διοικητικά Υπεύθυνος

α. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Διοικητικής κατεύθυνσης
30 βαθμοί
Πτυχίο ή /και άλλο τίτλο σπουδών
β. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
γ. Γνώση Η/Υ
10 Βαθμοί
Σχετική βεβαίωση
Απλή βεβαίωση: 5 Βαθμοί
Πιστοποιητικό : 10 βαθμοί
δ. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί

6. Διατροφολόγος

α. Επίπεδο σπουδών (Διαιτολογία/ Διατροφή)
30 βαθμοί
Πτυχίο ή /και άλλο τίτλο σπουδών
Επίπεδο 5 – ISCED: 20 Βαθμοί
> Επίπεδο 5 – ISCED: 30 Βαθμοί
β. Συνεκτιμάται η προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
περιγραφή καθηκόντων.
γ. Γνώση χειρισμού Η/Υ
10 βαθμοί
Σχετική βεβαίωση/ πιστοποιητικό
Απλή βεβαίωση: 5 Βαθμοί
Πιστοποιητικό : 10 βαθμοί
δ. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
10 βαθμοί
Πτυχίο/ βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
Επίπεδο Lower: 5 Βαθμοί
Επίπεδο Proficiency (άριστη γνώση): 10 βαθμοί
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ

100 βαθμοί


7. Φροντιστής ανηλίκων

α. Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
20 βαθμοί
Απολυτήριο Λυκείου
β. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
20 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
γ. Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας
Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας
δ. Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
Σχετική βεβαίωση/ πιστοποιητικό
ε. Συνέντευξη
40 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί

8. Προσωπικό καθαριότητας

α. Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
30 βαθμοί
Απολυτήριο Λυκείου
β. Επιθυμητή η συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
10 βαθμοί
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.
Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συστατικές επιστολές

γ. Συνέντευξη
60 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ
100 βαθμοί
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες μέσω e-mail στο swd@redcross.gr και να υποβάλλουν την αίτηση τους στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος) στη διεύθυνση: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας από 07/06/2018 έως 22/06/2018, από 9.00 έως 14.30.

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά προσόντων) θα συνοδεύονται από επιστολή όπου θα αναφέρεται ευκρινώς το Κέντρο Φιλοξενίας και η θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αίτηση, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) και τα όλα συνημμένα έγγραφα που κατατίθενται.

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά οι υποψήφιοι αναγράφουν ευκρινώς:

- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
- Τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση.

Διευκρινίζεται ότι και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι την λήξη της προθεσμίας (22.06.2018, ώρα 14:30). Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Δημοσίευση σχολίου