ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022


1
Διάθεση δημοσιονομικού χώρου (ποσοστά σε εκατομμ. ευρώ).      


Επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, η ανεργία από το 11% της 1-1-2010 ανήλθε στο 26% στις 1-11-2014. Επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛΛ κατήλθε στο 20%


Κύκλοι του Υπ. Οικονομικών αναφερόμενοι στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και στην καθοδική πορεία της ανεργίας και την άνοδο της Οικονομίας, έδωσαν στη δημοσιότητα τα παρακάτω στοιχεία συνοδευόμενα από πίνακες και γραφήματα, που στηρίζουν τα λεχθέντα, διαψεύδοντας τις ψευδεί;ς ειδήσεις που καθημερινά κατακλύζουν τα φιλονεοδημοκρατικά σάιτ.
 
1. Γενικά

·        Η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων τριών ετών μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής. Οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων υπερκαλύφθησαν, μετά από οκτώ έτη η Ελλάδα εξήλθε της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά τα έτη 2016 και 2017, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία, η χώρα κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης που αναμένεται να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα.
·        Καθώς η χώρα ανακτά βαθμιαία πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας βελτιώνονται, οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής οφείλουν να στραφούν σταδιακά προς την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος ώστε οι κρατικοί προϋπολογισμοί των επόμενων ετών να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, να υποστηρίξουν με τρόπο ασφαλή τη βίωσιμη ανάκαμψη και να αντιμετωπίσουν με τρόπο στοχευμένο χρονια ελλείμματα κοινωνικής μέριμνας.
Μέτρα μπλε - Αντίμετρα και Δημοσιονομικός χώρος κόκκινο - Διαφορά κατ' έτος πράσινο.
 

2.   Δημοσιονομική πολιτική
·        Τα έτη 2016 και 2017 χαρακτηρίζονται, δημοσιονομικά, από τα ακόλουθα βασικά γεγονότα:
o   Η χώρα και στα δύο έτη πέτυχε δημοσιονομικά πλεονάσματα γενικής κυβέρνησης ύψους 0,6% του ΑΕΠ το 2016 και 0,8% του ΑΕΠ το 2017, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες.
o   Η χώρα ήδη από το 2015 υπερκαλύπτει σημαντικά τους πρωτογενείς δημοσιονομικούς στόχους που καθορίστηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής (0,5% του ΑΕΠ το 2016 και 1,75% του ΑΕΠ το 2017).
o   Και στα δύο έτη υλοποιήθηκαν εφάπαξ πολιτικές στοχευμένες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και επεκτάθηκαν σημαντικά μόνιμες προνοιακές πολιτικές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και τα οικογενειακά επιδόματα. 
·        Οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2018-2022 θα επιτευχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμοστούν πλήρως τα αντισταθμιστικά μέτρα των ετών 2019 και 2020, ενώ η εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου θα λάβει χώρα το 2020 και όχι το 2019.
·        Παράλληλα, από το έτος 2019 και μετά, θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο η Κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει, ώστε, σε κάθε περίπτωση, το πρωτογενές αποτέλεσμα της περιόδου 2019-2022 να μην υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ.
·        Ο δημοσιονομικός χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την υιοθέτηση μόνιμων μειώσεων φόρων, που θα συμβάλλουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και στοχευμένης ενίσχυσης των πρωτογενών δαπανών, με στόχο τη διατηρήσιμη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
·        Το έτος 2019 δημοσιονομικός χώρος 700 εκατ. ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά σε παρεμβάσεις μείωσης των φορολογικών βαρών.
·        Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος του 2020 θα διατεθεί κατά 75% σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και κατά 25% σε κοινωνικές δαπάνες, ενώ αυτός των ετών 2021-2022 θα διατεθεί ισόποσα μεταξύ φορολογικών ελαφρύνσεων και  κοινωνικών δαπανών.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ανεργία από το 26% της 1-3-2015 κατήλθε στο 20% στις 1-3-2018.   
Επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, η ανεργία από το 11% της 1-1-2010 ανήλθε στο 26% στις 1-11-2014.

3.   Μακροοικονομικά μεγέθη
·        Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,0% το 2018 σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της θετικής συνεισφοράς των επενδύσεων.
·        Η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω μετά το 2018, κυμαινόμενη σταθερά πάνω από το 2% σε ετήσια βάση έως και το 2021, και στο 2,1% κατά μέσο όρο στο σύνολο της περιόδου 2018-2022.
·        Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα προέλθει από τις συνιστώσες της τελικής εγχώριας ζήτησης, με κύρια επίδραση αυτή της διατηρήσιμης, εύρωστης αύξησης των επενδύσεων.
·        Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται οτι θα συνεχίσει να μειώνεται σταθερά, υποχωρώντας κάτω από το 20% το 2018 και φτάνοντας το 14,3% το 2022.
 ΠΙΝΑΚΕΣ

  
Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας
(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ΑΕΠ
-0,3%
-0,2%
1,4%
2,0%
2,4%
2,3%
2,1%
1,8%
Ιδιωτική κατανάλωση
-0,5%
0,0%
0,1%
0,5%
1,0%
1,2%
1,2%
1,2%
Δημόσια κατανάλωση
1,2%
-1,5%
-1,1%
1,2%
0,4%
0,6%
0,4%
0,4%
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
-0,3%
1,6%
9,6%
11,1%
12,1%
9,4%
7,7%
5,7%
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
3,1%
-1,8%
6,8%
5,6%
4,6%
4,4%
3,0%
3,0%
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
0,4%
0,3%
7,2%
5,5%
4,4%
4,2%
2,9%
2,9%
Αποπληθωριστής ΑΕΠ
-1,0%
-1,0%
0,7%
0,9%
1,3%
1,6%
1,6%
1,8%
Εν.  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
-1,1%
0,0%
1,1%
0,6%
1,2%
1,3%
1,5%
1,7%
Απασχόληση*
0,7%
0,5%
2,1%
1,7%
1,8%
1,4%
1,0%
0,7%
Ποσοστό ανεργίας*
22,8%
21,7%
19,8%
18,3%
16,7%
15,2%
14,0%
13,1%
Ποσοστό ανεργίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
24,9%
23,5%
21,5%
19,9%
18,2%
16,6%
15,4%
14,3%
* * *σε εθνικολογιστική βάση


Δημοσίευση σχολίου