ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Παραμονή εθνικής επετείου πέφτει ηρωικώς η ΑΔΕΠ!
«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο καλείται με απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προτείνει τη λύση της ΑΔΕΠ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συγκαλείται στις 24 Μαρτίου». Από την πρόταση Πελετίδη για... Τετέλεσθε της ΑΔΕΠ...Για να μην πέσει στα χέρια ιδιωτών την εκτελεί διά τυφεκισμού η παράταξη του Δημάρχου Πατρέων! Ναι ψήφισαν ΚΚΕ, Πατούχας, Ντρίνιας!

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η λύση και η εκκαθάριση της ΑΔΕΠ, που δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης στον Δήμο.

Για να μην πέσει στα χέρια ιδιωτών την εκτελεί διά τυφεκισμού η παράταξη του Δημάρχου Πατρέων (ΚΚΕ), με την συμβολή των μονοπρόσωπων παρατάξεων «Ανυπότακτη Πολιτεία»  (Πατούχας) και «Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ» (Ντρίνιας)!

Καταψήφισαν οι παρατάξεις «Νέα Πόλη» και «Τώρα για την Πάτρα».
Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις «ΡΑΠ – Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη» και «Αγωνιζόμενοι Πολίτες».

Απείχε η παράταξη «Πάτρα Δική μας Πόλη». Ενώ άγνωστη παραμένει η θέση της παράταξης «Όλοι μαζί για την Πάτρα» της Β. Σαμούρη. Κια αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως καθώς είναι από τους βασικούς υποστηρικτές της πλειοψηφούσας παράταξης.

«Ο ανταγωνισμός για τη συμμετοχή στα προγράμματα όλων των ειδών, είναι οξύτατος. Περιφέρειες, Δήμοι, Περιφερειακές Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ, ιδιώτες, έχουν επιδοθεί σε μια ανελέητη αναζήτηση για ένταξη σε προγράμματα, γιατί οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.), έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί, με αποτέλεσμα τα προγράμματα να αποτελούν την μοναδική πηγή χρηματοδότησης για υπηρεσίες και έργα» αναφέρει ο κ. Πελετίδης στην εισήγησή του, παραβλέποντας πως το νέο ΕΣΠΑ είναι προωρισμένο να το διαχειριστούν οι Δήμοι, εν αντιθέση με το τρέχον που το διαχειρίστηκαν οι Περιφερειάρχες.
Εμμονική η παράταξη του ΚΚΕ στον κρατικισμό, έχει διακηρύξει παλαιόθεν ότι είναι υπέρ κατάργησης της ΑΔΕΠ και μεταφοράς των εργαζομένων της στο Δήμο Πατρέων. Τούτη η εμμονή της έχει πλέον και την συνδρομή του Νόμου της σημερινής Κυβέρνησης, με το «πράσινο φως»  που δίνει για την μεταφορά!

Έτσι μετά από 24 χρόνια λειτουργίας κλείνει μία δομή του Δήμου Πατρέων με ευθύνη της σημερινής διοίκησης Πελετίδη!


Η πρόταση Πελετίδη για... τουφέκισμα της ΑΔΕΠ

Το θέμα της λήψης απόφασης για λύση και εκκαθάριση της ΑΔΕΠ Α.Ε., συζητείθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, με εισηγητή το Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Η εισήγηση έχει ως εξής:

«Η ΑΔΕΠ (Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας), έχει νομική μορφή Α.Ε. ΟΤΑ του Ν.3463/2006.

Συστάθηκε στις 24/4/2008 ως αναπτυξιακός κλάδος της πρώην ΑΔΕΠ που λειτουργούσε από το 1993.

Έχει ορίζοντα λειτουργίας 15 χρόνια και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί η χρονική διάρκεια.

Η ύπαρξη διαχρονικά των Δημοτικών Επιχειρήσεων, διευκόλυνε τις Δημοτικές Αρχές, να προωθήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπλοκή των ιδιωτών, τις συνεργασίες και συμπράξεις μαζί τους, τις ανατροπές των εργασιακών σχέσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΑΔΕΠ, που έφτασε στο σημείο σε προηγούμενα χρόνια, να απασχολεί μέχρι και 250 εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας και χαμηλούς μισθούς.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε κάθετα διαφωνήσει με την ύπαρξη και λειτουργία των Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων. Ζητούσε τη λύση και εκκαθάριση της ΑΔΕΠ και τα μεταφορά των εργαζομένων, των προγραμμάτων και των υποδομών στο Δήμο.

Η συνέχιση της λειτουργίας της το διάστημα που είμαστε Δημοτική Αρχή κατέστη υποχρεωτική γιατί από το 2011, καταργήθηκε με νόμο η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της στο Δήμο και τυχόν λύση της θα είχε ως συνέπεια την απόλυση των εργαζομένων.

Σήμερα, με το Άρθρο 76 του Νόμου 4443/2016, δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση λύσης Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας το ποσοστό είναι τουλάχιστον στο 90% των μετοχικών της κεφαλαίων ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, να μεταφερθεί στον αντίστοιχο Δήμο, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση για τη λύση της.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο καλείται με απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προτείνει τη λύση της ΑΔΕΠ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συγκαλείται στις 24 Μαρτίου.

Η σημερινή απόφασή μας, μας δίνει τη δυνατότητα σε επόμενη συνεδρίασή μας, να αποφασίσουμε για την κατάταξη του προσωπικού της ΑΔΕΠ σε προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων τους.

Αυτή η απόφαση είναι ωφέλιμη για τους εργαζόμενους, γιατί τελειώνει μια μεγάλη περίοδος αβεβαιότητας και διασφαλίζονται καλύτερα τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όσα έχουν απομείνει από τα μνημόνια και την αντεργατική λαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων.

Η περίοδος που διανύουμε, -το 2016 και το 2017-, έχει τρομερές δυσκολίες, γιατί είναι διάστημα που έχει λήξει η προηγούμενη προγραμματική περίοδος και η νέα δεν έχει ουσιαστικά αρχίσει, λόγω καθυστέρησης, που σχετίζεται με τις διαδικασίες όπως έχουν οριστεί από την Ε.Ε., τους επικεφαλής εταίρους των προγραμμάτων, τις διαχειριστικές αρχές κ.λπ.

Οι προτάσεις μας για τα νέα προγράμματα, δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να υλοποιηθούν.

Ο ανταγωνισμός για τη συμμετοχή στα προγράμματα όλων των ειδών, είναι οξύτατος. Περιφέρειες, Δήμοι, Περιφερειακές Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ, ιδιώτες, έχουν επιδοθεί σε μια ανελέητη αναζήτηση για ένταξη σε προγράμματα, γιατί οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.), έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί, με αποτέλεσμα τα προγράμματα να αποτελούν την μοναδική πηγή χρηματοδότησης για υπηρεσίες και έργα.

Η λύση της επιχείρησης σχετίζεται με τη θέση μας ότι λειτουργίες, υπηρεσίες και δράσεις του Δήμου, δεν πρέπει να εκχωρούνται σε ιδιώτες και παντός είδους Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις (δημοτικές, διαδημοτικές, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ). Να μην ιδιωτικοποιηθούν και εμπορευματοποιηθούν κρίσιμες υπηρεσίες των Δήμων, να μην επιβαρυνθούν με νέα χαράτσια τα λαϊκά στρώματα. Θα έχει συνολικά όφελος ο Δήμος, γιατί οι υπηρεσίες του ενισχύονται με έμπειρο, επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να τις στηρίξει στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τις υπόλοιπες δράσεις, που σήμερα υλοποιεί η ΑΔΕΠ.

Οι προτάσεις μας, που έχουν κατατεθεί για δεκάδες νέα προγράμματα, μπορούν να υλοποιηθούν με φορέα το Δήμο και θετικά αποτελέσματα για τους δημότες μας».
Δημοσίευση σχολίου