ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Επιτυχής η ηλεκτρονική εφαρμογή για ποσόστωση φύλου
 Με μεγάλη επιτυχία έχει ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. στη διεύθυνση http://posostosi.isotita.gr, μετά και την δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου με ΑΔΑ ΩΘΙ4465ΧΘΨ-ΒΞΘ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ).

    Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα της Διοίκησης στη συγκρότηση και καταχώρηση των συσταθέντων ή υπό σύσταση συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την  τήρηση της ποσόστωσης, όσο και την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ.
    Η ΓΓΙΦ δηλώνει την ικανοποίησή της από την έως τώρα ανταπόκριση των φορέων και ενθαρρύνει ακόμα περισσότερους φορείς να επισκεφτούν την εφαρμογή και να καταχωρίσουν τα συλλογικά τους όργανα.
     Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την εφαρμογή θα μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε πολιτικές προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης.
    Η ΓΓΙΦ θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά και επισταμένα, έχοντας πάντα ως στόχο της  τη διεύρυνση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Δημοσίευση σχολίου