ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα


Φωτογραφία από την υπογραφή της Χάρτας Ισότητας των Φύλων, μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής και της ΓΓ Ισότητας Φωτεινής Κούβελα.


Των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες από τον Δήμο Μεταμόρφωσης


Την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψε στις 14/5/2015 ο Δήμος Μεταμόρφωσης, φτάνοντας τον αριθμό των υπογεγραμμένων Χαρτών στη χώρα μας στους 204 Δήμους.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η υπογραφή της ανωτέρω Χάρτας από όλους τους Δήμους, αφού αποτελεί δέσμευση για την προώθηση των θεμάτων ισότητας σε όλους τους τομείς των τοπικών κοινωνιών και στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων, με τρόπο που όλοι οι πολίτες και οι δημότες, γυναίκες και άντρες, να επωφελούνται χωρίς καμία διάκριση.

Ακόμη, αναφέρθηκε και σε επιπλέον πλεονεκτήματα που αναμένονται από την Υπογραφή της Χάρτας για τις τοπικές κοινωνίες, όπως η αξιοποίηση των γυναικείων συλλογικοτήτων, που υπάρχουν και δρουν σε κάθε Δήμο και η συμμετοχή τους σε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, την οποία πρέπει να συγκροτήσει ο Δήμος για να επεξεργαστεί πολιτικές και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας πρόσθεσε ότι τα θέματα εξάλειψης των ανισοτήτων στον τομέα της Αυτοδιοίκησης, αποτελούν προτεραιότητα του έργου της ΓΓΙΦ, με σημαντικές δράσεις, όπως η  ενσωμάτωση αντίστοιχης θεματικής ως διακριτός άξονας προτεραιότητας  στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020» της ΓΓΙΦ, με επιμέρους στόχους:

ü την οργάνωση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων των δήμων
ü την υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ισότητα με την ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές
ü την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
ü τη δημιουργία υπηρεσιακής μονάδας, σε επίπεδο δήμου, επιφορτισμένης με εξειδικευμένες αρμοδιότητες για τις πολιτικές ισότητας των φύλων
ü την κοινωνική ένταξη γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
ü την επιμόρφωση - ενδυνάμωση και κατάρτιση των αιρετών γυναικών, των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και των στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας

Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας έκανε λόγο και για την σημαντική συνεργασία της ΓΓΙΦ  με την τεχνική υποστήριξη από τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, κατά το προηγούμενο διάστημα, ενώ τόνισε ότι μέσα από το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από την ΓΓΙΦ για την ενδυνάμωση αιρετών ή εν δυνάμει αιρετών γυναικών, καταβάλλεται επισταμένη προσπάθεια για την επαναλειτουργία των Γραφείων, τα οποία προς το παρόν δε λειτουργούν.

Επιπρόσθετα, η κα Κούβελα επεσήμανε ότι με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», οι μεταρρυθμίσεις της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης συγκέντρωσαν στους δήμους το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα ζητήματα πρόνοιας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για την άμεση υπογραφή της Χάρτας και από όλους τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας μας.

Ταυτόχρονα, τόνισε και την προσπάθεια της Κυβέρνησης, η οποία αυτή την περίοδο προχωράει στη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης, συμπληρώνοντας ότι, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει και θηλυκό πρόσωπο στην πράξη, στην ΓΓΙΦ συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από γυναίκες αιρετές και γίνεται η επεξεργασία προτάσεων, που στοχεύουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «H διάκριση της χώρας μας ως παγκόσμια πρωτοπόρα για τον μεγάλο αριθμό υπογεγραμμένων Χαρτών για την Ισότητα των Φύλων από τους διάφορους Δήμους της, δεν είναι τυχαία. Κάθε άλλο, αποτελεί καρπό της εστιασμένης προσπάθειάς μας για τη βαθύτερη διείσδυση του έργου μας στον εσωτερικό ιστό της κοινωνικής μας συνοχής».

Πλήθος γυναικών και ανδρών συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην εκδήλωση, ενώ οι ερωτήσεις που απηύθυναν στην Γενική Γραμματέα γύρω από θεματικές, όπως τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση και ο σεξισμός στο δημόσιο λόγο, έδωσαν την ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή ενδιαφερουσών απόψεων.
Δημοσίευση σχολίου