ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

O Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους ΕργολήπτεςO Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, να υποβάλουν έως τις 15/06/2017 από την παρούσα ανακοίνωση, την επισυναπτόμενη σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147, (Σημειώνοντας στην Αίτηση τη Δ/νση που αντιστοιχεί το πτυχίο τους ανάλογα το αντικείμενο της μελέτης –Έργου-Παροχής Υπηρεσίας) προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων –πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την έχουν μέσω του εξής συνδέσμου: http://www.e-patras.gr/web/guest/article?id=902101
Δημοσίευση σχολίου