ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ Τμήματος Βιομηχανίας


Το Σαββάτο 11/3 και ώρα 12.00, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, Λεωνίδου 16 και Κολωνού, στον 3ο όροφο, θα γίνει η πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος Βιομηχανίας παρουσία μελών της Πολιτικής Γραμματείας και της Κυβέρνησης.

Στην Συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν:

*    Πάνος Ρήγας, Γραμματέας ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ
*    Αλέξης Χριστόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνος των Τμημάτων Ανάπτυξης της ΚΕ.

Θα παρευρεθούν και θα παρέμβουν:

*    Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.
*    Στρατής Ζαφείρης, ΓΓ Βιομηχανίας.


«ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Συνεδρίαση Γραμματείας
Αθήνα, 1/2/2017

Το Τμήμα Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε στο τέλος του 2012 με βασικό στόχο να συνδράμει συμβουλευτικά  το  κόμμα σε δυο,  κυρίως,  θέματα:
α) στη διαμόρφωση   μιας  ολοκληρωμένης πολιτικής   για  τη Βιομηχανία,  και β) στην άσκηση πολιτικής στα  επιμέρους   προβλήματα  που  αναδείκνυε  η τότε  κυβέρνηση στο πεδίο της μεταποίησης /βιομηχανίας. 
Μέσα από  συστηματική αλλά και επίπονη συζήτηση,  το Τμήμα παρουσίασε ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής για την Παραγωγική  Ανασυγκρότηση της χώρας με επίκεντρο την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, την άνοιξη του 2014. Οι θέσεις του Τμήματος παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο του 2014, εγκρίθηκαν και αποτέλεσαν θέσεις του κόμματος.

Η θεματολογία της δουλειάς του Τμήματος  βιομηχανίας διαφοροποιήθηκε μετά τις εκλογές (2014 και 2015), και την ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.  Βασικός άξονας για τις επεξεργασίες, θέσεις και προτάσεις του Τμήματος παρέμενε η  αναγκαιότητα της ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της ανάπτυξης μιας σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας. Μια τέτοια ανάπτυξη     είναι εφικτή και μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της ανασυγκρότησης της χώρας.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα ασχολήθηκε με συγκεκριμένες πλευρές/ θέματα της συνολικής στρατηγικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως π.χ. ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και ο νόμος για την 2η ευκαιρία, αλλά και με κλαδικές πολιτικές, όπως π.χ. για τα Τρόφιμα και τα Ναυπηγεία - Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν προωθήθηκαν προς τα αρμόδια όργανα ώστε να συμβάλουν στη σύνταξη και ψήφιση των αντίστοιχων νομοσχεδίων. Η αντιμετώπιση, όμως,  των προτάσεων αυτών από τα αρμόδια Υπουργεία δεν ήταν αυτή που αναμενόταν, γεγονός που προβλημάτισε πολύ έντονα το Τμήμα και αποτέλεσε μια από τις αιτίες αδρανοποίησης σημαντικού μέρους του δυναμικού του.

Παράλληλα, το Τμήμα αποφάσισε να αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση των θέσεων του σχετικά με το μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στην κοινωνία και τους φορείς της.  Η υλοποίηση της απόφασης αυτής ξεκίνησε με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιομηχανίας (που αριθμεί σήμερα 699 φίλους/μέλη) και τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης στην Αθήνα (αρχές Ιουλίου 2016) με θέμα τις  θέσεις του Τμήματος για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, αλλά δεν συνεχίστηκε.  

Είναι γεγονός ότι η λειτουργία του Τμήματος ήταν «υποτονική» τον τελευταίο χρόνο και η συμμετοχή των μελών πολύ περιορισμένη.  Πολλοί ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση, με πολύ σημαντικούς μια διάχυτη αβεβαιότητα ή και σύγχυση για το ρόλο του Τμήματος στις νέες συνθήκες και την έλλειψη  ουσιαστικής και συστηματικής σύνδεσης του με τα όργανα του κόμματος αλλά και της κυβέρνησης.  

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που τίθενται σήμερα είναι:

·                 Σε ποια κατεύθυνση και με ποια θεματολογία θα πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά του Τμήματος,
·                 πώς θα οργανωθεί ώστε να είναι αποτελεσματική  και
·                 ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των προτάσεων του;

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, κατατέθηκε πρόταση του Συντονιστικού  στη Γραμματεία που μετά εκτενή συζήτηση κατέληξε στα παρακάτω:

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η εξειδίκευση και κριτική θεώρηση ώριμων θεμάτων αιχμής που είτε προκύπτουν από τις άμεσες ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας είτε βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας από τα αρμόδια Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς.  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το Τμήμα συνεχίζει με άξονα το όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που καθόρισε τη δουλειά του μέχρι σήμερα.  Οι προτάσεις του θα  πρέπει να έχουν μια εννοιολογική συνέχεια με τις   προηγούμενες επεξεργασίες  και - το πιο σημαντικό - άμεση εφαρμοσιμότητα.

Βασική προϋπόθεση για μπορέσει το Τμήμα να δουλέψει αποτελεσματικά είναι η επαναδραστηριοποίηση των μελών του. Και αυτό απαιτεί την ουσιαστική και συστηματική συνεργασία με το κόμμα και την κυβέρνηση,  ιδιαίτερα την ενίσχυση των συνεργιών με την Γ.Γ. Βιομηχανίας. Το ζητούμενο είναι αφενός το Τμήμα να συμβάλει στο κυβερνητικό έργο με συγκεκριμμένες προτάσεις και αφετέρου οι δράσεις της Γ. Γ. Βιομηχανίας να ανοίγουν νέους προβληματισμούς και πεδία συγκεκριμένων επεξεργασιών στο Τμήμα. Για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας, το τμήμα περιμένει την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών και από το κόμμα και τα αρμόδια κομματικά όργανα.

Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο να συνεχισθεί, με πιο συστηματικό τρόπο, η προσπάθεια διάχυσης των απόψεων, θέσεων και επεξεργασιών του Τμήματος προς την κοινωνία και τους φορείς της, π.χ. περιφέρειες, κλαδικούς φορείς. Είναι αναγκαίο «να συνομιλήσει» το Τμήμα με την κοινωνία όχι μόνο για να ενημερώσει για τις δικές του θέσεις αλλά και για να «ακούσει» τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της κοινωνίας  και κυρίως να προσπαθήσει να συμβάλει στην επίλυση  τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα διοργανωθεί σε σύντομο χρόνο (εντός του Μαρτίου) Πανελλαδική Συνάντηση του Τμήματος όπου αφενός θα προσδιορισθούν τα αναγκαία οργανωτικά βήματα για την πανελλαδική έκφραση του Τμήματος και αφετέρου θα συζητηθούν τα ειδικότερα θέματα των τοπικών κοινωνιών  και πώς θα συμβάλει το Τμήμα στην επίλυση τους.

Σχετικά με τις ενότητες δουλειάς,  στο Τμήμα συζητήθηκε ότι θα εντάσσονται σε δυο μεγάλες κατευθύνσεις, τις εξής:

Α)Επιχειρηματικό  περιβάλλον και λειτουργία των επιχειρήσεων, με επί μέρους θέματα, όχι κατ΄ανάγκη με τη σειρά που ακολουθεί:

1.         Θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας επιχειρήσεων ( άδειες, ορθή εφαρμογή και ταχύτητα απονομής δίκαιου ανταγωνισμού, μηχανισμοί εποπτείας, φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον, δεύτερη ευκαιρία, κτλΤεχνικά επαγγέλματα. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Βιομηχανίας (σύνδεση πολυτεχνικών σχολών με παραγωγή, δημιουργία και αναβάθμιση μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, διάδοση της ζώσας τεχνικής εμπειρίας μέσα από οργανωμένες δράσεις)
2.         Χωροθέτηση βιομηχανίας και περιφερειακή ανάπτυξη της παραγωγής
3.         Σχέδιο αντιμετώπισης των περιφερειακών / γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας (ενεργειακά, μεταφορικά, τηλεπικοινωνιακά θέματα, εξειδικευμένα για την τοπική παραγωγή και διάθεση).


Β) Ποιοτική αναβάθμιση και καινοτομία, εξωστρέφεια, συνεργασίες και δίκτυα   των Ελληνικών επιχειρήσεων.

1)         Τυποποίηση και πιστοποίηση (θεσμικό περιβάλλον, εποπτικοί μηχανισμοί και έλεγχοι)
2)         Εξωστρέφεια (οργάνωση συνεργειών μεταξύ φορέων για την προώθηση του Ελληνικού προϊόντος )
3)         Δημιουργία συνεργειών σε μεγάλες αλυσίδες αξίας, φάρμακο, αγροτοδιατροφικο, μέταλλο κ.λπ.
4)         Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μετά από πρόταση μελών του Τμήματος, σε δυο θεματικές ενότητες θα υποβληθούν – καταρχήν - επεξεργασμένες προτάσεις για συζήτηση στο Τμήμα:

·                 Το θεσμικό πλαίσιο και τους φορείς για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, και
·                 Την τυποποίηση και πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων.

Οι προτάσεις αυτές αφού συζητηθούν στο Τμήμα, θα κοινοποιηθούν τόσο στους  αρμόδιους κυβερνητικούς  φορείς όσο και στους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. 

Σε περίπτωση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κυβερνητική πρωτοβουλία για τα παραπάνω θέματα, το τμήμα θα επιδιώξει σταθερή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για παρακολούθηση του θέματος και την έγκαιρη παρέμβαση του». 
Δημοσίευση σχολίου