ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Στατιστικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε.Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (EUROSTAT, Νοέμβριος 2017)
 


Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε έναν συνοπτικό απολογισμό σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των δεκαεπτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – γνωστοί ως «Ατζέντα 2030») στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε την 20ή Νοεμβρίου 2017 με σχετική έκδοση για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ε.Ε., συνολικής έκτασης 372 σελίδων στην αγγλική γλώσσα για εκατό δείκτες κατανεμημένους στους δεκαεπτά ΣΒΑ:


Η ισότητα των φύλων αποτελεί διακριτό στόχο και αναλύεται στις σελίδες 107–125 της έντυπης έκδοσης (Στρατηγικός Στόχος 5 «Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών»).

Οι βασικές τάσεις στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. έχουν ως εξής:

·        έμφυλη βία: το 8% των γυναικών ηλικίας 15-74 ετών υπέστησαν σωματική και σεξουαλική βία το 2012 - επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η επίδοση της Ε.Ε. στον τομέα της βίας κατά των γυναικών είναι 27,5 με χείριστο βαθμό το 100 (ανακοίνωση της 21-11-2017: http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-we-cannot-be-silent-about-violence )

·        εκπαίδευση: με έτος αναφοράς το 2016, καταγράφεται έμφυλο χάσμα

-          τριών ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των ανδρών, αναφορικά με την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης (μείωση 0,8 μονάδας σε σχέση με το 2011)
-         9,5 ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των ανδρών αναφορικά με την επίδοση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση 1,9 μονάδας σε σχέση με το 2011)
-         4,8 ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των γυναικών αναφορικά με την κάλυψη θέσεων εργασίας από κατόχους πρόσφατων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αύξηση 0,6 μονάδας σε σχέση με το 2011).

·        απασχόληση: με έτος αναφοράς το 2016, καταγράφεται έμφυλο χάσμα

-         11,6 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα της απασχόλησης σε βάρος των γυναικών (μείωση 1,2 μονάδας σε σχέση με το 2011)
-         το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. ήταν της τάξης του 16,3% το 2015 (μείωση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από το 2010)
-         το 2016 οι ευθύνες φροντίδας παιδιών και ενηλίκων στέρησαν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 30,7% για τις γυναίκες (αύξηση 3,2 μονάδων από το 2011) και μόλις 4,3% για τους άνδρες (αύξηση 0,9 μονάδας από το 2011) της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών

·        θέσεις ευθύνης: με έτος αναφοράς το 2017, μόλις το 28,9% των μελών των εθνικών Κοινοβουλίων είναι γυναίκες (αύξηση 3,6 ποσοστιαίων μονάδων από το 2012) και μόλις το 24,6% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων επιχειρήσεων είναι γυναίκες (αύξηση 8,8 ποσοστιαίων μονάδων από το 2012).
                                                                   
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Δεν υπάρχουν σχόλια: