ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Ενταγμένα έργα ΟΧΕ - Αναβάθμιση χερσαίας ζώνης Κατάκολου


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου ,η οποία έχει λάβει υπόψη την αριθ. 8216.04/04/12 (ΦΕΚ τ.ΑΑΠ 152/2012) απόφαση της ΕΣΑΛ, στη χερσαία ζώνη του λιμένα θα κατασκευαστούν νέα κτίρια α) κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Αναπτύσσεται σε δύο στάθμες (ισόγειο και α΄ όροφος) με συνολική επιφάνεια 1310,07τμ, β) κτίριο Schengen με χρήση γραφείων ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών. Αναπτύσσεται σε δύο στάθμες (ισόγειο και α΄ όροφος) με συνολική επιφάνεια 774,25τμ γ) κτίριο εκθέσεων –πολιτισμού (αποτελεί μετατροπή και επανάχρηση κτιρίου πρώην αποθηκών σταφίδας με προσθήκη ενός όμοιου τρίτου όγκου) με συνολική επιφάνεια 785,99τμ δ) Τέλος θα γίνει ανάπλαση της χερσαίας ζώνης βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περιγράφονται στην επικαιροποίηση του Γενικού Π.Σ Λιμένα Κατακόλου (ΦΕΚ 278/29-8-2014). Περιλαμβάνει βιομηχανικά δάπεδα, ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ,έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμό.  

2.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης με ρύθμιση της κυκλοφορίας ,η αναβάθμιση της ασφάλειας του λιμένα κατά την είσοδο των τουριστών των κρουαζιεροπλοίων με κατασκευή κτιρίου Schengen για την τήρηση του κώδικα ασφαλείας ISPS , και η αναβάθμιση του χώρου υποδοχής με κατασκευή κτιρίου υποδοχής επιβατών και διοίκησης καθώς και χώροι εκθέσεων -πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και χώροι πάρκινγκ αυτοκινήτων ,πλακοστρώσεις ,χώροι πρασίνου ,κατασκευή καλαίσθητων παγκακίων και καλαίσθητου φωτισμού της περιοχής καθώς και θέσεις παροχής δωρεάν WiFi.
3.      ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
 α) κτίριο Schengen με χρήση γραφείων ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών με συνολική επιφάνεια 774,25τμ β) κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου με συνολική επιφάνεια 1310,07τμ γ) κτίριο εκθέσεων –πολιτισμού (αποτελεί μετατροπή και επανάχρηση κτιρίου πρώην αποθηκών σταφίδας με προσθήκη ενός όμοιου τρίτου όγκου) με συνολική επιφάνεια 785,99τμ. δ) Αναβάθμιση κεντρικού προβλήτα -ασφαλτοστώσεις -πλακοστρώσεις -διαμορφώσεις δρόμων -χώρων πάρκινγκ κλπ συνολικής επιφάνειας 27.000τμ περίπου. 

Κατασκευή οδού Λαστέικα - Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη - Κατάκολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)
Πρόκειται για την κατασκευή νέου συνδετήριου δρόμου της Εθνικής οδού Πύργου -Πατρών με αφετηρία τη διασταύρωση Βουνάργου και πέρας την Επαρχιακή οδό Πύργου -Κατακόλου στην έξοδο Αγίου Ιωάννη μήκους 3300μ περίπου. Η προβλεπόμενη διατομή είναι η διατομή τύπου β2, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Δ, µε πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας 2, µε πλάτος πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεως οχημάτων 0,75 m µε βασικό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,50 m, µε πρόσθετο πλάτος λωρίδας λόγω αντίθετης κατεύθυνσης 0,25 m δηλαδή συνολικό πλάτος λωρίδας 3,75 m. Επίσης προβλέπεται λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 2,0 m. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δύο μεγάλων τεχνικών 24 και 40,5 μέτρων, πασσαλοσυστοιχία μήκους 60μ με φρεατοπασσάλους 20μ ,κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ,δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (μικρά τεχνικά) , κατασκευή τεσσάρων κόμβων και παράδρομων μήκους 1500μ περίπου, επιχώματα, οδοστρωσίες, ασφαλτικά ,πλήρης ηλεκτροφωτισμός σε όλο το μήκος της οδού και τέλος φωτεινή σηματοδότηση του κόμβου με την Εθνική οδό στην διασταύρωση Βουνάργου.
2.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Με την κατασκευή του δρόμου δημιουργείται ένας νέος οδικός άξονας "Κατάκολο -παράκαμψη Αγίου Ιωάννη -διασταύρωση Βουνάργου -Αρχαία Ολυμπία" μήκους 34 χιλιομέτρων που θα εξασφαλίσει ασφαλή και ταχεία σύνδεση του λιμένα Κατακόλου με την Αρχαία Ολυμπία. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό χώρο, τα Μουσεία (Αρχαιολογικό και Αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων) με μεγαλύτερα οφέλη για την Εθνική και Τοπική Οικονομία.
3.      ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
 Ολοκληρωμένος δρόμος μήκους 3300μ με συνολικό πλάτος 12μ ,με πλήρη σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) ,στηθαία ασφαλείας, και ηλεκτροφωτισμό σε όλο το μήκος του. Δηλαδή θα πρόκειται για ένα δρόμο ασφαλή και ταχείας κυκλοφορίας.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)
Η παρούσα πράξη αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία με σκοπό την επαναλειτουργία του. Θα γίνουν εργασίες επισκευών του κελύφους του κτιρίου και μουσειολογικές εργασίες για την επανέκθεση των εκθεμάτων.
2.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός της πράξης είναι η επαναλειτουργία του Μουσείου και η επανέκθεση των πολύ σημαντικών εκθεμάτων του Μουσείου.
Η πράξη αναλύεται σε δύο υποέργα, Υποέργο 1: ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ προϋπολογισμού 1.145.000,00 € με το ΦΠΑ 24% που θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού, Υποέργο 2: ''ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'' προϋπολογισμού 24.800,00 € με το ΦΠΑ 24% που θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασίας ανάθεσης
3.      ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
 Το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων ανακαινισμένο έτοιμο να δεχθεί επισκέπτες.

ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)
Το έργο περιλαμβάνει: -Καθαιρέσεις των υφιστάμενων τσιμεντόπλακων και πλακών μαρμάρου στο ανώτερο επίπεδο της πλατείας καθώς και στο χαμηλό επίπεδο αυτής, συνολικής επιφάνειας 6.000,0 τετρ. μέτρων περίπου και τοποθέτηση νέων με τις κατάλληλες κλήσεις για την απομάκρυνση των βρόχινων υδάτων, - την επένδυση όλων των κλιμάκων που οδηγούν στην πλατεία, - την διαμόρφωση χώρου πρασίνου και καθιστικού με την κατασκευή ημικυκλικού περιστυλίου με επένδυση από μάρμαρο Θάσου και ενδιάμεσα αυτού τοποθέτηση πίδακα. Στο χώρο του καθιστικού πρόκειται να τοποθετηθεί εφελκυστική τέντα σκίασης, - Κατασκευή μεταλλικής πέργκολας έμπροσθεν του χώρου του καταστήματος "Επαρχείου", - Μεταφορά των δύο μνημείων σε νέες θέσεις, - Διαμόρφωση χώρου επιφανείας 250,00 τετρ. μέτρων περίπου, στο νότιο τμήμα της πλατείας επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους, με την κατασκευή αναβαθμίδων που οδηγεί στο χώρο της πλατείας, από το νότιο τμήμα αυτής υπενδεδυμένο με κυβόλιθο χρώματος γκρι διαστάσεως 20χ10 εκ. -Αποξήλωση σιδερένιων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση αυτών από γυάλινα στηθαία ασφαλείας ύψους 1,10 μέτρων, σε συνδυασμό με το σύστημα βάσης στερέωσης από αλουμίνιο διαστάσεων 70χιλ.χ110χιλ., - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εξωτερικά του υφιστάμενου το οποίο θα ξεκινά από την κλίμακα της οδού Παπασταθοπούλου και θα καταλήγει στην κλίμακα στο νότιο τμήμα της πλατείας επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους. Η θεμελίωσή του θα γίνει με συστοιχία φρεατοπασσάλων βάθους 15,0 μέτρων σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών και με βάση τα στοιχεία της εδαφοτεχνικής μελέτης που έχει διενεργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Επιπλέον στο τοιχίο του νοτίου τμήματος κατασκευάζεται διαμήκη στραγγιστήρι Φ300.Το συνολικό μήκος αναπτύγματος του τοιχίου θα ανέρχεται στα 87,00 μ. περίπου και θα επενδυθεί από κεραμικές πλάκες αφού πρώτα τοποθετηθεί σκελετός ανάρτησης αλουμινίου με κάθετους οδηγούς. Εκατέρωθεν της κλίμακας επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους και στο υπό κατασκευή τοιχίο διαμορφώνονται δύο(2) σιντριβάνια μήκους 16,0 και 6,0 μέτρων αντίστοιχα τοποθετημένα σε απόσταση ενός μέτρου από το ανώτατο σημείο του τοιχίου. -Κατασκευή πρόχυτου καναλιού υδροσυλλογής από σκυρόδεμα κατά μήκος της πλατείας στο ανώτερο επίπεδο της με χρήση σωληνωτού διαμέτρου Φ30 και σχαρωτού από γρανίτη καθώς και η κατασκευή φρεατίου που θα οδηγεί τα βρόχινα ύδατα του καναλιού σε κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης. -Στην εξωτερική πλευρά του υπό διαμόρφωση τοιχίου επί της οδού Παπασταθοπούλου σε ανάπτυγμα 45,0 μέτρων περίπου, θα διαμορφωθεί πεζοδρόμιο πλάτους 1,0 μέτρου με πρόχυτο κράσπεδο από σκυρόδεμα. - την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και διαφόρων φωτιστικών σωμάτων, -Τέλος, προβλέπεται η Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης με την χρήση καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων για την βελτίωση της εικόνας του χώρου και την συμβολή του εν γένει στο αστικό πράσινο. ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1. Κεραμικές πλάτες χρώματος γκρι, για την επένδυση των τοιχίων στο δυτικό και νότιο τμήμα της πλατείας. 2. Γρανίτης χρώματος γκρι διαστάσεων 60χ60 εκ. και πάχους 2 εκ περίπου ως βασικό υλικό επίστρωσης της κεντρικής πλατείας. 3. Πλάκες από πέτρα χρώματος μαύρο, διαστάσεων 30χ60 εκ. και πάχους 2,0 εκ περίπου. 4. Πλάκες από πέτρα χρώματος μαύρο διαστάσεων 120χ60εκ. πάχους 2εκ. περίπου, ως βασικό υλικό επίστρωσης της πλατείας. 5. Πλάκες από πέτρα μαύρου χρώματος διαστάσεων 160χ100εκ. και πάχους 3εκ. περίπου εντός του χώρου της πλατείας. 6. Πλάκες από γρανίτη χρώματος γκρι διαστάσεων 40χ60εκ. και πάχους 2εκ. περίπου περιμετρικά του αλσυλλίου 7. Οι κλίμακες που οδηγούν στο επίπεδο πλατείας θα επενδυθούν από σκαλοπάτια Καβάλας χρώματος γκρι, πάχους 2-3 εκ. 8. Κυβόλιθος από πέτρα Καβάλας, διαστάσεων 20χ10χ5 εκ. χρώματος γκρι, σε τμήματα του χώρου πρασίνου, σε υπό κατασκευή πεζοδρόμιο καθώς και στο υπό διαμόρφωση τμήμα που συνδέει την οδό Αγ. Χαραλάμπους με την σκάλα στο νότιο τμήμα της πλατείας. 9. Σαγρέ λευκό καβάλας διαστάσεων 20χ40εκ. και πάχους 2εκ. περίπου.
2.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Πρόκειται για έργο που αφορά την ανάπλαση και αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας της πόλης του Πύργου με σκοπό να συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου.
3.      ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
To έργο προς ένταξη περιλαμβάνει τα κάτωθι: - Αντικατάσταση όλων των πλακοστρώσεων στο υψηλό επίπεδο της πλατείας και ενός μεγάλου τμήματος στο χαμηλότερο επίπεδο αυτής και τοποθέτηση επί της πλατείας επιδαπέδιων φωτιστικών LED. - Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εξωτερικά του υφισταμένου στο δυτικό και νότιο τμήμα της πλατείας και επένδυση αυτών. Μεταξύ των τοιχίων δημιουργούνται τμηματικά παρτέρια για την χρήση καλλωπιστικών φυτών, Στο νότιο τμήμα στο υπό κατασκευή τοιχίο δημιουργούνται δύο(2) καταρράκτες, όπως επίσης στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται αναβαθμίδες που ενώνουν την πλατεία με την οδό Αγ. Χαραλάμπους, - Μεταφορά των δύο υφιστάμενων μνημείων και η επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις, - Κατασκευή παρτεριού-καθιστικού πλησίον του κτιρίου "Επαρχείου", - Αναμόρφωση όλων των κλιμάκων που οδηγούν στην κεντρική πλατεία. - Χώρος πρασίνου, με δέντρα χαμηλής σκίασης καθώς και χώρος καθιστικού στο ανώτερο επίπεδο σε συνδυασμό με την κατασκευή ημικυκλικού περιστυλίου το οποίο θα συνοδεύεται από πίδακα στα ενδιάμεσα φατνώματα του, - Επί του ανωτέρου καθιστικού τοποθετείται εφελκυστική τέντα σκίασης. - Κατασκευάζεται διάδρομος ΑμεΑ για την ομαλή τους πρόσβαση από το χαμηλό στο ανώτερο επίπεδο της πλατείας, - Κατασκευάζεται μεταλλική πέργκολα,ως χώρος σκίασης έμπροσθεν του κτιρίου " Eπαρχείου", - Τοποθετούνται επί της πλατείας φωτιστικά σώματα, μεταλλικά παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, μεταλλική βρύση ΑμεΑ, ζαρντινιέρες καθώς και μεταλλικά κολονάκια πεζοδρομίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: