ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ιδρύονται τρία νέα καζίνο - Αναμόρφωση λειτουργίας


Το βίντεο είναι από την εκπομπή «Αυτοψία» της 30/5/2017 για τα Καζίνο. Μιλά για τους ναούς του τζόγου ο δημοσιογράφος του «Alpha» Σρόιτερ. Ακούγονται απόψεις που σήμερα μέρος τους έρχεται να γίνει πράξη με το νέο πλαίσιο που νομοθετείται.
Σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη δηλαδή σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη


Επανακαθορίζονται οι άδειες καζίνο στις οποίες προστίθενται τρεις ακόμα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη δηλαδή σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη. Αυτά προβλέπονται στο Πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή και ψηφίζεται τη Δευτέρα για να γίνει νόμος του Κράτους. Και σκοπός είναι η αναμόρφωση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων Καζίνο, που υπολειτουργούν (Καζίνο Porto Rio και λοιπά) η ενίσχυση των εσόδων των και η επιστροφή σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

·        Κι επειδή αναπόφευκτο ήταν να ακολουθήσουν και τα καζίνο την επί σειρά ετών πτωτική πορεία παράλληλα με τη συρρίκνωση του εθνικού προϊόντος λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα την τελευταία εννιαετία, καθορίζονται νέοι όροι λειτουργίας.
·         
Πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από τα 100 εκ. ευρώ που συνεισφέρουν στα Έσοδα μόνο από το δικαίωμα Δημοσίου τα Καζίνο απασχολούν πλέον των 10.000 εργαζομένων ως υπαλλήλων των ίδιων των καζίνο και των προμηθευτών τους.

Έτσι στο πνεύμα αυτό:

·        Δημιουργούνται δύο κατηγορίες Καζίνο, τα κλασσικού τύπου όπου οι δραστηριότητες πέραν του Καζίνο εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες και τα Καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων όπου υπάρχει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.

·        Ανάλογα την κατηγορία η άδεια ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου για τα κλασσικά είναι 10 έως 15 χρόνια και για τα ευρέως φάσματος 20 έως 30 χρόνια. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται στην άδεια και μπορεί να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές. Τέλος,
·         
·        Καταργείται το εισιτήριο για τα νέα καζίνο και με προϋποθέσεις για τα υπάρχοντα και θεσμοθετείται για πολύ μεγάλους παίκτες η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ.

Η σημερινή κατάσταση στα Καζίνο, σύμφωνα με τον εισηγητή είναι: 


 ·        Η αγορά των καζίνο στη χώρα μας στηρίχθηκε στους εγχώριους πελάτες και δεν προσανατολίστηκε προσέλκυση πελατών του εξωτερικού
·        Αναπόφευκτο να ακολουθήσουν και τα καζίνο επί σειρά ετών πτωτική πορεία παράλληλα με τη συρρίκνωση του εθνικού προϊόντος λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα την τελευταία εννιαετία.
·        Πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από τα 100 εκ. ευρώ που συνεισφέρουν στα Έσοδα μόνο από το δικαίωμα Δημοσίου τα Καζίνο απασχολούν πλέον των 10.000 εργαζομένων ως υπαλλήλων των ίδιων των καζίνο και των προμηθευτών τους.
·        Ο ν. 2206/1994 που διέπει τα καζίνο πλέον έχει παλαιωθεί και υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς καζίνο.
·        Ο νόμος αυτός καθόρισε σε ποιες περιοχές θα ιδρυθούν Καζίνο κάποια από τα οποία δεν λειτούργησαν ποτέ και δεν καθόρισε με ενιαίο τρόπο τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών Καζίνο.
·        Τέλος, ο νόμος αυτός έπρεπε να εκσυγχρονιστεί γιατί και το Ενωσιακό Δίκαιο έχει αλλάξει για τις αδειοδοτήσεις. Η τελευταία αδειοδότηση έγινε το 2003.

Τα Καζίνο που λειτουργούν αλλά και αυτά που θα αδειοδοτηθούν πρέπει:  

o   Να είναι ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
o   Να είναι κατάλληλα για την προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και
o   Να λειτουργούν με προσαρμοσμένο το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας  στις απαιτήσεις του Ενωσιακού δικαίου.

Ποιες είναι οι αλλαγές, που επέρχονται:

·        επανακαθορίζονται οι άδειες καζίνο στις οποίες προστίθενται τρεις ακόμα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη δηλαδή σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη
·        Καθορίζεται ενιαία φορολογία για όλες τις εταιρείες που θα πάρουν νέα άδεια ή θα υπαχθούν στο νέο νόμο και συνδέεται άμεσα με το μέγεθος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν (επειδή είναι αντιστρόφως προοδευτική)
·        Δημιουργούνται δύο κατηγορίες Καζίνο, τα κλασσικού τύπου όπου οι δραστηριότητες πέραν του Καζίνο εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες και τα Καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων όπου υπάρχει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.
·        Ανάλογα την κατηγορία η άδεια ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου για κλασσικά είναι 10 έως 15 χρόνια και για τα ευρέως φάσματος 20 έως 30 χρόνια. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται στην άδεια και μπορεί να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές
·        Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού βάσει του οποίου θα γίνει η επιλογή του κατόχου νέας άδειας καζίνο και ο τρόπος υπαγωγής των υπαρχόντων καζίνο στο νέο καθεστώς
·        Καθορίζονται αυστηρά κριτήρια για τους κατόχους μετοχών με ειδική σχέση δηλαδή άνω του 5% και για τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών καζίνο
·        Προβλέπεται πως θα γίνονται οι μεταβιβάσεις των μετοχών, ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών και ποιες υποχρεώσεις έχουν τα καζίνο σε σχέση με την οργάνωσή τους 
·        Καταργείται το εισιτήριο για τα νέα καζίνο και με προϋποθέσεις για τα υπάρχοντα και θεσμοθετείται για πολύ μεγάλους παίκτες η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης. (Η πίστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ).

Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν:

o   Στην αύξηση της επισκεψιμότητας ως σύνολο αλλά και για το κάθε Καζίνο που λειτουργεί ήδη,
o   Στην ενίσχυση των εσόδων,
o   Στην επιστροφή σε κερδοφόρα αποτελέσματα
o   και εν τέλει στη διαμόρφωση των απαιτούμενων λειτουργικών ροών που θα καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των καζίνο. 

Ο Δημ. Καραγεωργόπουλος μιλά στον δημοσιογράφο Σρόιτερ, για την επιχείρηση που σύστησαν στο Καζίνο Ρίου, για την επίλυση του θέματος των χρεωστουμένων της επιχείρησης, όπως αναφέρει. ΔΕΙΤΕ το βίντεο στο άνω μέρος της ανάρτησης, στην παρούσα σελίδα. Επιλέχτε το σημείο στο 58'.14''.


Δημοσίευση σχολίου