ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Στη Βουλή το Ν/Σ του Υπ. Οικ. για τις υπαίθριες αγορές


Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο, ενώ συντομότατα θα κατατεθεί και το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Με το νομοσχέδιο σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας της, αν και τίθεται σύστημα μοριοδότησης, ενώ μέσω της μείωσης των δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών, επιχειρείται να μειωθεί το διοικητικό βάρος.

Επίσης, γίνεται σαφής αντιστοίχιση αρμοδιοτήτων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που τις ασκούν, ενώ με στόχο τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, προβλέπεται η καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για τους παραγωγούς θα δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου και συνεπώς να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς, εκτός λαϊκών αγορών. Επίσης, προβλέπεται η συμμετοχή των παραγωγών μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών στο υπαίθριο εμπόριο.

Καθιερώνεται βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων με στόχο την καλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση των πωλούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές, ενώ σε ό,τι αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, προωθείται ο εξορθολογισμός τους. Τέλος, για ορισμένα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια επιτροπές που αποτελούνται από όργανα της διοίκησης και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων
Δημοσίευση σχολίου