ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Όνειρα 40ετίας η ανάρτηση των δασικών χαρτών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί το έργο των δασικών χαρτών, εκπληρώνοντας μια συνταγματική απαίτηση περισσότερων των 40 ετών. Η ανάρτηση για πρώτη φορά ενός μεγάλου ποσοστού χαρτών (στο 35% της έκτασης της χώρας σε σχέση με το μόλις 1% κατά το παρελθόν) οδήγησε στην αποκάλυψη σημαντικών προβλημάτων διαχείρισης του δασικού χώρου τα οποία απαιτούσαν επίλυση.

Το Υπουργείο ενημερώθηκε για τις απόψεις των διάφορων ενδιαφερομένων μερών και έχει προχωρήσει ήδη σε σειρά ρυθμίσεων, ενώ έτοιμες προς ψήφιση είναι συμπληρωματικές ρυθμίσεις που αφορούν τόσο τις διατάξεις περί δασικών χαρτών, όσο και τις γενικότερες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι οποίες είναι καθοριστικές για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία της κατάρτισης των δασικών χαρτών.
Με το Νόμο 4462/2017 που ψηφίστηκε στις 22/3 δόθηκε λύση στο μεγάλο πρόβλημα του χαρακτηρισμού ως αναδασωτέων εκτάσεων που δεν είχαν τέτοια μορφή ποτέ κατά το παρελθόν, δίνεται πια η δυνατότητα για την οριοθέτηση των αναδασμών στους δασικούς χάρτες, όπως και η δυνατότητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ να λαμβάνει υπόψη του τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, ενώ τέλος δόθηκε παράταση 45 ημερών στους πολίτες για να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους.
Με τις ρυθμίσεις που συζητούνται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν την τακτοποίηση των εκτάσεων που χρησιμοποιούν για καλλιέργεια και έχουν δασικό χαρακτήρα, ώστε να μην κυρωθεί σε εκείνα τα γεωτεμάχια ο δασικός χάρτης. Το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική υποστήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και εξασφάλιση των επιδοτήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετούνται οι διαδικασίες τακτοποίησης, τόσο για τις προ του 1975 όσο και για τις από το 1975 έως το 2007 εκτάσεις, μέσω μείωσης της αντικειμενικής αξίας εξαγοράς και αύξησης της αποπληρωμής σε 100 δόσεις, με τη διευκόλυνση των διαδικασιών αναδάσωσης, με συμπληρωματικές γεωργικές κατασκευές χωρίς μελέτες και δαπάνες φακέλου. Για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών αυτών, δίνεται η δυνατότητα στην ΕΚΧΑ να προσλαμβάνει προσωπικό και να το παραχωρεί στις Δασικές Υπηρεσίες. Τέλος, μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις, το Πάρκο Πυρσινέλλα στα Ιωάννινα, καθώς και τη χωροθέτηση αστεροσκοπείων στη χώρα.

Τεκμηρίωση για την εξέλιξη του έργου των δασικών χαρτών
Οι ρυθμίσεις που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο των δασικών χαρτών είναι ρυθμίσεις που προέκυψαν από τις συζητήσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο έχει εκδώσει το Νόμο 4462/2017 συνοδευτικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν στα εξής:
·        Μείωση ύψους τέλους αντίρρησης (ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017))
·        Ενημέρωση χαρτών με τα όρια των οικισμών (Εγκύκλιος 151590/331/06-02-2017)
    Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017)
Με το Νόμο 4462/2017 που ψηφίστηκε στις 22 Μαρτίου 2017 ρυθμίζονται τα παρακάτω:
*    Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά 45 ημέρες, σύνολο 105 ημέρες (πχ. Για Μεσσηνία, Ηλεία, Πιερία και Καβάλα μετατίθεται στις 8/5/17 από 23/3/17).
·        Στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποστέλλεται ο αναρτημένος δασικός χάρτης προς ενημέρωσή του και ο κυρωμένος χάρτης προς ενέργεια
·        Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και δυνατότητα των ΕΠΕΑ (Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων) να εξετάζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων που εμφανίζονται σε αναδασωτέες περιοχές
·        Εμφάνιση αναδασμών στους χάρτες
Με το νομοσχέδιο που συζητείται στην ολομέλεια ρυθμίζονται ανά άρθρο τα εξής θέματα:
Άρθρο 1: Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργασίες
·        Πληρωμή από τον δικαιούχο της δαπάνης αναδάσωσης για εκτάσεις ως 4 στρ , χωρίς την υποχρέωση σύνταξης σχετικής μελέτης
·        Δυνατότητα άλλων δασοκομικών εργασιών αντί της αναδάσωσης
Άρθρο 2: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερσώθηκαν προ του 1975
·        Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια
·        Για την εξαγορά λαμβάνονται υπόψιν και οι ένορκες βεβαιώσεις σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα
·        Μειώνεται το τίμημα εξαγοράς στο ¼ της αντικειμενικής
·        Μπορεί να καταβάλλεται σε 100 μηνιαίες δόσεις
·        Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 €
·        Εάν είναι επιθυμητό, δίνεται η δυνατότητα μόνο για έγκριση επέμβασης
·        Δήλωση της έκτασης στον ΟΣΔΕ
Άρθρο 3: Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις
·        Χωροθετούνται οι υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες εγκαταστάσεις) επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
·        Χωροθετούνται τα αστεροσκοπεία στις ίδιες εκτάσεις και δίνονται 3 χρόνια για τη νομιμοποίησή τους
·        Χωροθετούνται τα μελίσσια εκτός πάρκων, αλσών και χώρων αναψυχής, ενώ αφαιρείται το κατώτατο όριο απόστασης για επεμβάσεις που γίνονται σε εκτάσεις τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 4: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007
·        Επιτρέπονται μικροεγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια
·        Αναγκαία οικονομοτεχνική μόνο για τις εκτάσεις που δεν είναι στον ΟΣΔΕ
·        Η αναδάσωση περιλαμβάνεται πια σε συνολικό τίμημα (δαπάνη αναδάσωσης + αντάλλαγμα χρήσης) το οποίο είναι μεγαλύτερο από το αντάλλαγμα χρήσης του άρθρου 2
·        Κατώτατη μηνιαία δόση στα 30 €
·        Δυνατότητα μεταγραφής του δικαιώματος χρήσης στο Κτηματολόγιο
·        Δήλωση της έκτασης στον ΟΣΔΕ
·        Έκδοση ΥΑ για τον τρόπο λειτουργίας του 47 και 47Β και για τη διαπιστωτική πράξη μεταγραφής
Άρθρο 5: Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
·        Δυνατότητα αποφάσεων επί αναρτημένου χάρτη για τις ΑΕΠΟ
·        Πρόσληψη από ΕΚΧΑ δασικών υπαλλήλων για τη λειτουργία της κατάρτισης των δασικών χαρτών
·        Αίτηση εξαγοράς ή επέμβασης που αναστέλλει την κύρωση του χάρτη στην αιτούμενη έκταση μέχρι την ολική κύρωσή του.
·        Παράταση δύο μηνών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για όσες περιοχές λήγει η προθεσμία άμεσα, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις για τις εκχερσώσεις.
·        Δυνατότητα λειτουργίας των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου χάρτη
·        Ανάρτηση ορίων οικιστικών πυκνώσεων έως τη λήξη της περιόδου των αντιρρήσεων
Άρθρο 6: Περί δασωμένων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων
·        Εντάσσονται στους δασωμένους αγρούς α) τα κληροτεμάχια, β) οι εκτάσεις που δεν εμφανίζονται με δασική μορφή σήμερα, αλλά είναι ΑΔ, γ) οι εκτάσεις που έχουν τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού.
·        Δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές Δασολογίου να αποφασίζουν επί αναρτημένου χάρτη για το αν είναι δάσος ή δασική έκταση ώστε να βρει εφαρμογή το άρθρο 67 (δασωμένοι αγροί)
·        Ένταξη των πεδινών χορτολιβαδικών εκτός δασικής νομοθεσίας, μόνο των περιπτώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως γενικά χορτολιβαδικές και εντάσσονται σε αυτή.
Άρθρο 7: Νυχτερινή φύλαξη φυσικού περιβάλλοντος
·        Επιλύεται το θέμα της πληρωμής των νυχτερινών εξορμήσεων των δασικών υπαλλήλων
Άρθρο 8: Επίλυση διένεξης μεταξύ Δημοσίου και Δήμου Ιωαννιτών
·        Επιλύεται η δικαστική διένεξη μεταξύ δημοσίου και Δήμου Ιωαννιτών και δίνεται η κυριότητα της αμφισβητούμενης έκτασης στο Δήμο.
Τέλος, το ΥΠΕΝ έχει έτοιμες και θα εκδώσει άμεσα τις Υπουργικές αποφάσεις για τα πρόδηλα σφάλματα, τις αμοιβές δικηγόρων, την ενημέρωση των χαρτών με τις πράξεις της διοίκησης και την ΚΥΑ για το αντάλλαγμα χρήσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Δημοσίευση σχολίου