ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ανασυγκρότηση τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑΗ Πολιτική Γραμματεία και το Οργανωτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε συνεδρίαση ανασυγκρότησης του τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα στα γραφεία της Λεωνίδου.

Η επιτροπή ανασυγκρότησης αποτελείται από τους: Βασίλη Τριανταφυλόπουλο, Κωνσταντίνο Καρανάσιο, Μανώλη Βανδώρο, Μύρων Γουρλή, Ματθαίο Τσιμιτάκη και Νίκο Μπρίκη.
Η κεντρική θέση της ψηφιακής τεχνολογίας στην παγκόσμια οικονομία και συνακόλουθα το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, η διαθεματικότητα και η οριζοντιότητα της, αλλά και η ευκαιρία που έχει δημιουργηθεί με την συγκρότηση αυτοτελούς χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση της αριστεράς, καθιστούν την συνεισφορά όλων όσων ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κλάδο πολιτικής ιδιαίτερα σημαντική στην συγκυρία.
Η συνεδρίαση αυτή θα είναι η πρώτη από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις με σκοπό την πανελλαδική συγκρότηση του τμήματος και θα διεξαχθεί από την προσωρινή επιτροπή ανασυγκρότησης η οποία ορίστηκε από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και φέρει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εκλογή Γραμματείας του τμήματος.
Η νέα Γραμματεία θα αναλάβει την υποχρέωση να συγκροτήσει το Τμήμα σε πανελλαδική βάση και θα υλοποιήσει μια σειρά από ορόσημα που ετέθησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Μεταξύ άλλων αυτά είναι:

1. Προετοιμασία και διεξαγωγή Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης μετά από συνεδριάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις
2. Ανοικτή συνεδρίαση στην Αθήνα για τα μεγάλα θέματα του τομέα και διεύρυνση του τμήματος
3. Προετοιμασία δυο ανοικτών ημερίδων πάνω σε θέματα ψηφιακής πολιτικής, όπως αυτά έχουν συζητηθεί την προηγούμενη περίοδο
4. Συνεργασία με την επιτροπή προγράμματος που θα ψηφίσει η ολομέλεια και συνεργασία με την Πολιτική Γραμματεία

Οι τρείς συνεδριάσεις όπως έχουν προταθεί από την προσωρινή επιτροπή ανασυγκρότησης του τμήματος αφορούν τα παρακάτω:

-Απολογισμός λειτουργίας του τμήματος από το προηγούμενο Συντονιστικό, Κανονισμός λειτουργίας του τμήματος βάσει καταστατικού, οργανωτικές αδυναμίες και ανάγκες, πρόνοια για την σωστή λειτουργία του τμήματος την επόμενη περίοδο

-Άξονες παρέμβασης της ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και συζήτηση πάνω στα κεντρικά θέμματα του τομέα με σκοπό τη μόνιμη και σταθερή παραγωγή πολιτικής για αυτόν κατά το πρότυπο των τμημάτων του κόμματος.
-Εκλογή συντονιστικού με υποχρέωση υλοποίησης του σχεδίου δράσης που θα συμφωνήσει η ολομέλεια του τμήματος καθώς και διαδικασίες διαφάνειας, ελέγχου, απομακρυσμένης συμμετοχής και λογοδοσίας.

Για την υποστήριξη των εργασιών του τμήματος πρόκειται να δημιουργηθεί οπτικοακουστική υποδομή ώστε να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν και οι σύντροφοι που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία, ενώ ακόμη θα λειτουργήσει wiki και εργαλεία ψηφιακής συμμετοχής ώστε να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν και οι σύντροφοι που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: