Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση ΑμοιβήΤο μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.

Η 3η Νοεμβρίου 2017 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φετινή «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή».


 Με δεδομένο ότι ο κοινοτικός μέσος όρος του έμφυλου μισθολογικού χάσματος για παροχή εργασίας ίσης αξίας έχει υπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή στο 16,3%, αυτό μεταφράζεται στην πικρή διαπίστωση ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμβολικά οι εργαζόμενες γυναίκες παύουν να αμείβονται μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. έτους 2016, το 33% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 29% των ανδρών. Εντούτοις, ο συνολικός ρυθμός απασχόλησης των γυναικών υπολείπεται κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την απασχόληση των ανδρών.

Με βάση τα παραπάνω,  θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι οι γυναίκες θα εξακολουθήσουν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης (μόνο μία γυναίκα επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο των 14 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μόνο μία στις είκοσι θέσεις Διευθυνόντων/-ουσών Συμβούλων είναι γυναίκα).

Ειδικότερα, ορισμένα χρήσιμα και άκρως κατατοπιστικά στοιχεία:

·        η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 39,6%, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,4% ( Eurostat, 2015)

·        η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών και λαμβάνει υπόψη τρία είδη μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες:
α) χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές
β)λιγότερες ώρες εργασίας σε έμμισθες θέσεις εργασίας
γ)χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης (για παράδειγμα διακοπή σταδιοδρομίας για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων)

·        σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat έτους 2015, το υψηλότερο ποσοστό μισθολογικής ανισότητας καταγράφεται στην Εσθονία (26,9%) και το χαμηλότερο στις χώρες Ιταλία και Λουξεμβούργο (5,5%)

·        όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει υπολογιστεί στο 15% με στοιχεία έτους 2010 από την ΕΛΣΤΑΤ

·        οι χώρες Κύπρος, Ουγγαρία και Σουηδία χρεώνονται με ποσοστό μισθολογικού χάσματος της τάξης του 14%


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έτους 2017 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος με τις ακόλουθες δράσεις:

ü ανάρτηση στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και στη σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικού ενημερωτικού – τεκμηριωτικού υλικού της Ε.Ε. (www.isotita.gr )

ü εμπεριστατωμένη ενημέρωση την 1η Νοεμβρίου 2017 των κάτωθι φορέων: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι, με παράλληλη κοινοποίηση του εγγράφου της ΓΓΙΦ στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Παγκόσμια Τράπεζα.
                                                                        
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πάσα άποψη εκφράζεται ελευθέρως από το ISTOLOGIO giorgou MOSXOU, αρκεί να μην περιέχει αήθεις χαρακτηρισμούς