ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΓΓΙΦ στη διαβούλευση για την ισότητα των φύλων


 Η Γενική Γραμματέας, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ.Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής


Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε στη συνάντηση διαβούλευσης για θέματα ισότητας των φύλων στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στις 19/6/2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω.

Η Γενική Γραμματέας, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, αλλά και στη βαρύτητα που αποδίδει το έργο της ΓΓΙΦ στον τομέα της Αυτοδιοίκησης, εστιάζοντας ενδεικτικά, σε δράσεις, όπως:

-         Ο ορισμός γυναικών εκπροσώπων σε όλες τις ΠΕΠΙΣ και η πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας, όπου εξετάζονται λεπτομερώς όλες οι θεματικές που προκύπτουν για τα θέματα ισότητας και τις λειτουργίες των δομών τους σε κάθε περιοχή.

-         Η συνεχής διεύρυνση της υπογραφής της  «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες», με υπογραμμένες μέχρι σήμερα 205 Χάρτες και ήδη προγραμματισμένες επόμενες υπογραφές από διάφορους Δήμους της χώρας μας.

-         Η εξασφάλιση τριετούς χρηματοδότησης για τη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου δομών  της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βία κατά των γυναικών (Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) σε όλη τη χώρα και η επέκταση των υπηρεσιών του δικτύου σε περισσότερες ομάδες γυναικών (πρόσφυγες), παράλληλα με τον εμπλουτισμό τους και με τη συμβουλευτική εργασίας.

-         Η ολοκλήρωση του Νομοσχεδίου για την ουσιαστική  ισότητα των φύλων, το οποίο  έχει ήδη κατατεθεί στον Υπουργό Εσωτερικών και δρομολογείται η κατάθεσή του προς διαβούλευση και στη συνέχεια στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

-         Η συγκρότηση Ομάδας Έργου, η οποία αποτελείται από γυναίκες αιρετές και η επεξεργασία προτάσεων που στοχεύουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

-         Η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων της ΓΓΙΦ προς το Υπουργείο Παιδείας και τη νέα, Ειδική Γραμματεία Ρομά του Υπουργείου Εργασίας για τις γυναίκες Ρομά, με στόχο την υπέρβαση των αναχρονιστικών και έμφυλων στερεοτύπων που βιώνουν διαχρονικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, λόγω της ύπαρξης αντίστοιχων ευάλωτων ομάδων πληθυσμών στην περιφερειακή ενότητα δυτικού τομέα Αττικής.

-         Η συνεχής και επισταμένη προσπάθεια της ΓΓΙΦ για τη λειτουργία όλων των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των Δημοτικών Επιτροπών, με έμφαση στη  χάραξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την ισότητα στην τοπική κοινωνία.

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας συνεχάρη τους/τις εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των τομεακών διαβουλεύσεων, προτείνοντας το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής να ακολουθηθεί και από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας μας. Διότι, με αυτή την πρωτοβουλία, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, ώστε να καταρτιστεί άρτια το πρόγραμμα για την ισότητα της Περιφέρειας συνολικά.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι: H ΓΓΙΦ θα συνεχίσει να διαχέει το έργο της προς κάθε κατεύθυνση, όπου οι έμφυλες ανισότητες παρουσιάζουν αστάθειες, παρεμποδίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων- ανεξαιρέτως- των πολιτών σε κάθε δομή και δράση της κοινωνίας μας. Σε αυτή μας την προσπάθεια, η Αυτοδιοίκηση αποτελεί σημαντικό σύμμαχο για την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, στην πορεία για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη.
Δημοσίευση σχολίου