ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Αλλάζει ο χάρτης Υγείας. - Κατάθεση Ν/Σ εντός ΜαΐουΤάκης Νικολόπουλος, Δημ. Κωστακιώτης.


Αισιόδοξος για την θέσπιση του Οικογενειακού Γιατρού, των δύο ΤοΜΥ,  των Κέντρων Υγείας και των ΤΕΠ, ο υποδ. της 6ης ΥΠΕ Δημ. Κωστακιώτης


 Εντός του Μαΐου θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων που θα στελεχώσει νέο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της στελέχωσης Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία και την θέσπιση του Οικογενειακού Γιατρού.Ήδη το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου, που πέρασε από την δημόσια διαβούλευση, θα υλοποιηθεί σε 60 πόλεις της Ελλάδας, όπου προβλέπει την ίδρυση και στελέχωση 239 Κέντρων Υγείας Νέου Τύπου, με πρόσληψη 3000 γιατρών σε πανελλαδικό επίπεδο.Τα παραπάνω έγιναν γνωστά αρμοδίως και όσον αφορά την περιοχή της 6ης ΥΠΕ, όπως ενημέρωσε η διοίκησή της, από τους κ. Τάκη Νικολόπουλο, Δημήτρη Κωστακιώτη, που παραβρέθηκαν χθες 16-5-2017, σε ενημερωτική ημερίδα γιατρών και χρηστών Υγείας στην αίθουσα του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα, η μεταρρύθμιση που αναμένεται, αποσκοπεί στην παροχή πρόληψης Υγείας, μέσα από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), δύο κατά τους σχεδιασμούς, τοποθετημένες στους Βόρειο και Νότιο Τομείς  της Πάτρας, που θα συνεργάζονται με αντίστοιχα δύο Κέντρα, από τα δέκα που προβλέπονται  προς το παρόν, αντί των είκοσι που κατά τις εκτιμήσεις τους χρειάζονται.Αισιόδοξος ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕΕρωτώμενος από το Istologio G. Mosxou, ο κ. Δημ. Κωστακιώτης για την δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς έχει ήδη αντιμετωπίσει την αντίδραση του ιατρικού κατεστημένου, δήλωσε αισιόδοξος για την περαίωσή του:«Θα προχωρήσουμε με αισιοδοξία και στο τέλος θα γίνει αντιληπτή η ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το σύστημα Υγείας, αφού θα αποφορτίσει τα Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ και θα παρέχει τον προσωπικό γιατρό για όλους τους χρήστες της Περιφέρειας, που θα μεριμνεί  για την πρόληψη της υγείας του κάθε ατόμου. Ο Οικογενειακός γιατρός του κάθε χρήστη, θα μεριμνεί για την ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας...» υποστήριξε ο υποδ. της 6ης ΥΠΕ Δημ. Κωστακιώτης.«Το πρώτο θετικό βήμα είναι η έγκριση των κονδυλίων που έγινε μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για τέσσαρα χρόνια, ενώ στην συνέχεια, οι δομές που θα δημιουργηθούν θα ενταχθούν στον δημόσιο Προϋπολογισμό» τόνισε. Και απεκάλυψε ότι σχεδιάζεται η θέσπιση νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία της Πάτρας, με πρόσληψη έτερου προσωπικού.Έτσι αναμένονται προσλήψεις τουλάχιστον 120 ατόμων του χώρου Υγείας, που θα στελεχώσουν τις δομές, ενώ οι γιατροί που εξωπετάχθηκαν από τα ιατρεία του ΙΚΑ μέσα σ' ένα βράδυ, επί υπουργίας Γεωργιάδη το 2012, στο πλαίσιο της μετατροπής τους άρον-άρον σε ΕΟΠΥΥ, θα προσληφθούν κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον επιθυμούν, αλλά με αποκλειστική σύμβαση εργασίας. 

Μάλιστα για τους γιατρούς, ως κίνητρο, προβλέπεται μισθός 1600 ευρώ, με σύμβαση 2 χρόνων, που θα ανανεωθεί  στα επόμενα δύο, μέχρι να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης και να αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός. Στελέχωση Κέντρων ΥγείαςΗ Ομάδα Υγείας που θα στελεχώσει τις δομές, θα αποτελείται από γιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, από Νοσηλευτή/-τρια, Επισκέπτη/-τρια Υγείας, Κοινωνικό/-ή Λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν Οικογενειακό γιατρό, ένα Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο. Προσδοκόμενο ανώτατο σύνολο απασχολουμένων ανά Κέντρο θα είναι από 12 έως 15 άτομαΘα δημιουργηθούν υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας, ήτοι εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας υγείας που θα παρέχονται στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από τα Κέντρα Υγείας.Θα υπάρξει ηλεκτρονική εφαρμογή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα απορροφήσει κάθε εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί ή αποκτηθεί και λειτουργεί για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.Γι αυτό καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α.

Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο:Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελούνται από:

α) τις υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτικό ίδρυμα,

 β) την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμογή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας,

γ) την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα,

δ) τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρεσίες μητέρας – παιδιού,

ε) την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα,

στ) την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας,

ζ) την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού,

η) τις υπηρεσίες αποκατάστασης,

θ) την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας,

ι) την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας,

ια) την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική και Ορθοδοντική Φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη,

ιβ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Τα Κέντρα Υγείας έχουν ως σκοπό ιδίως την παροχή υπηρεσιών:α) ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς που είτε προσέρχονται αυτοβούλως στα Κέντρα Υγείας, είτε παραπέμπονται από τις λοιπές υπηρεσίες Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ.,

β) εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών,

γ) εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου,

δ) οδοντιατρικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών,

ε) φροντίδας μητέρας και παιδιού,

στ) φροντίδας παιδιών και εφήβων,

ζ) εξειδικευμένης πρόληψης,

η) φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας,

θ) ιατρικής της εργασίας,

ι) κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.Σε κάθε Δ.Υ.Πε. δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες εργαστηριακής και απεικονιστικής ιατρικής στις διασυνδεόμενες με αυτά μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια έχουν ως σκοπό ιδίως:α) τη συλλογή αιματολογικών δειγμάτων από τις συνδεόμενες με αυτά μονάδες Π.Φ.Υ.,

β) τον άμεσο εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων,

γ) την ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και του θεράποντα ή οικογενειακού γιατρού τους σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου.
Οικογενειακός γιατρόςα) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο οικογενειακός γιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως να:

αα) διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,

αβ) επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,

αγ) διαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,

αδ) συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας

αε) μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,

αστ) διασφαλίζει την παρηγορητική φροντίδα,

αζ) συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και των μελών μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,

αη) συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας,

αθ) λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).β) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο οικογενειακός γιατρός για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως να:

βα) παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,

ββ) αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),

βγ) υλοποιεί εμβολιασμούς κλπ.

δ) την εισήγηση προς την οικεία Δ.Υ.Πε. σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή επιστημονική και λειτουργική οργάνωση τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επίσης: 

Το τακτικό ωράριο στα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες των Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων παρέχονται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 21:00, σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε. Με όμοια απόφαση το Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο μπορεί να λειτουργεί και σε εφημεριακό ωράριο.


Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια διαθέτουν ιδίως τα κάτωθι Τμήματα:

α) Εργαστηριακά Τμήματα, όπως Βιοπαθολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής και

β) Απεικονιστικά Τμήματα, όπως Ακτινολογικό, Υπερήχων, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας.
Δημοσίευση σχολίου